HIGHLIGHT CONTENT

เปิดจำหน่ายบัตร German Film Week 2017 (22 - 28 พ.ค 60 ) เริ่ม 8 พ.ค. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซื้อตั๋วออนไลน์ได้แล้ววันนี้

  • 8,797
  • 07 พฤษภาคม 2017

เปิดจำหน่ายบัตร German Film Week 2017 เริ่ม 8 พ.ค  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
(กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 -  28 พ.ค 60  ที่ Paragon Cineplex โรงที่ 13)

ซื้อตั๋วออนไลน์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เลย!

ตารางฉายภาพยนตร์: คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อซื้อตั๋วได้เลยทันที

โดยภาพยนตร์ทั้ง 9 เรื่องมีรอบฉายดังนี้
Mon. 22 May
- Opening Ceremony (for press and invited guests only)
19:00    Opening film “Toni Erdmann” (2016, 162 min., Tragicomedy) งดเปิดขายบัตร

Tue. 23 May
19:00    Herbert (A Heavy Heart) (2015, 109 min., Drama)
             จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 23 พ.ค. 60
21:30    Berlin Syndrome (2017, 116 min., Thriller)
             จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 23 พ.ค. 60

Wed. 24 May
19:00    Wild (2016, 109 min., Drama)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 24 พ.ค. 60
21:30    24 Wochen (24 Weeks) (2016, 103 min., Drama)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 24 พ.ค. 60

Thu. 25 May
19:00    Fritz Lang (2016, 104 min., b/w, Drama)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 25 พ.ค. 60
21:30     M (1931, 117 min., b/w, Crime)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 25 พ.ค. 60

Fri. 26 May
19:00    Berlin Syndrome (2017, 116 min., Thriller)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 26 พ.ค. 60
21:30    Toni Erdmann (2016, 162 min., Tragicomedy)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 26 พ.ค. 60

Sat. 27 May
17:30    Pettersson and Findus (2014, 86 min., Family *Thai voice-over)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 27 พ.ค. 60
19:30    Wild (2016, 109 min., Drama)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 27 พ.ค. 60
21:30    Herbert (A Heavy Heart) (2015, 109 min., Drama)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 27 พ.ค. 60

Sun. 28 May
17:00    Pettersson and Findus (2014, 86 min., Family *Thai voice-over)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 28 พ.ค. 60
19:30    Tschick (Goodbye Berlin) (2016, 93 min., Comedy)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 28 พ.ค. 60
21:30    24 Wochen (24 Weeks) (2016, 103 min., Drama)
             
จองตั๋ว คลิก! เลือกรอบฉายวันที่ 28 พ.ค. 60


สถานที่จำหน่ายบัตร
ทุกช่องทาง

ระยะเวลาจำหน่ายบัตร 
8 พ.ค  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซื้อตั๋วออนไลน์ ได้โดยการคลิกที่ลิงค์ ด้านบน