HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นรางวัลที่พักสุด Exclusive ห้อง Duplex Pool Suite จาก Casa de La Flora

  • 7,830
  • 12 พฤษภาคม 2016

ลุ้นรางวัลที่พักสุด Exclusive ห้อง Duplex Pool Suite จาก Casa de La Flora เขาหลัก 3 วัน 2 คืน มูลค่า 42,120 บาท จำนวน 2 รางวัล

กติกาการร่วมสนุก

กด Follow Instagram @majorfriends
โพสท์ บัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Equals ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ลงใน Instagram ตัวเอง พร้อม Hashtag  #FindYourEquals @majorfriends #casadelaflora

ตั้งแต่ 12-25 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 31 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ : ผู้โชคดีต้องชำระเงิน ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากราคาสินค้า