HIGHLIGHT CONTENT

สุดน่ารักกับ Doraemon The Movie : Nobit’s Treasure Island Movie Set

  • 31,882
  • 07 ต.ค. 2018

1. Doraemon Bucket Set
ราคา Tier 1: 300 บาท / Tier 2: 320 บาท / Tier 3: 340 บาท 
ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไปหรือจะกว่าสินค้าจะหมด

ในชุดประกอบด้วย
+โดเรมอน บัคเก็ตพร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง 
+น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
+ Plus Set…พิเศษสุด เพียงเพิ่ม 60 บาท รับป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง  กับ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

2.Doraemon Topper Set
ราคา Tier 1: 280 บาท / Tier 2: 300 บาท / Tier 3: 320 บาท
ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ในชุดประกอบด้วย

+แก้วน้ำลายโดเรมอนกับหัวท็อปเปอร์โดเรมอน พร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
+ถังป๊อปคอร์นลายโดเรมอนพร้อมป๊อปคอร์นขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง 
+ Plus Set…พิเศษสุด เพียงเพิ่ม 60 บาท รับป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง  กับ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว