HIGHLIGHT CONTENT

สายเกรียน คอหนังนักสะสมห้ามพลาด! Deadpool Movie Set

  • 36,073
  • 05 พฤษภาคม 2018

สายเกรียน คอหนังนักสะสมห้ามพลาด! Deadpool Movie Set 

 

1.Deadpool Supersize Set 
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ราคา Tier 1: 340 บาท  / Tier 2: 360 บาท / Tier 3: 380 บาท 

ในชุดประกอบด้วย
+ถังป๊อปคอร์น Supersize ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง
+พร้อมน้ำอัดลมขนาด 32 ออนซ์ 2 แก้ว#

2. Deadpool Bucket Set 
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ราคา Tier 1: 300 บาท  / Tier 2: 320 บาท / Tier 3: 340 บาท 

ในชุดประกอบด้วย
+บั๊คเก็ต เดดพลู ขนาด 100 ออนซ์ พร้อมป๊อปคอร์น 1 ถัง 
+พร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 

2.1 Deadpool Bucket Plus Set 
ราคา Tier 1: 360 บาท  / Tier 2: 380 บาท / Tier 3: 400 บาท

ในชุดประกอบด้วย
+บั๊คเก็ต เดดพลู ขนาด 100 ออนซ์ พร้อมป๊อปคอร์น 1 ถัง 
+พร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว 
+ป๊อปคอร์น ขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง
+น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

3.Deadpool Topper Set 
ราคา Tier 1: 250 บาท / Tier 2: 270 บาท / Tier 3: 290 บาท
มีให้เลือกสะสม 3 แบบ  

ในชุดประกอบด้วย
+แก้วน้ำพร้อมกับท็อปเปอร์เดดพลู พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออน์ 1 แก้ว
+ป๊อปคอร์นขนาด 85 ออนซ์ 

3.1 Deadpool Topper  Plus Set 
ราคา Tier 1: 310 บาท / Tier 2: 330 บาท / Tier 3: 350 บาท
มีให้เลือกสะสม 3 แบบ

ในชุดประกอบด้วย
+แก้วน้ำพร้อมกับท็อปเปอร์เดดพลู พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 44 ออน์ 1 แก้ว
+ป๊อปคอร์นขนาด 85 ออนซ์ 1 แก้ว
+น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว
+ป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 แก้ว