HIGHLIGHT CONTENT

DC LEAGUE OF SUPER-PETS ทุก 2 ที่นั่งรับโปสการ์ดฟรี 1 เซ็ท

  • 1,835
  • 14 ก.ค. 2022

โปรโมชั่นสำหรับแลกรับชุดโปสการ์ดของภาพยนตร์ “DC LEAGUE OF SUPER-PETS”
เงื่อนไขในการแลกรับ:
·        ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “DC LEAGUE OF SUPER-PETS” ระบบใดก็ได้ ทุก 2 ที่นั่ง สามารถแลกรับโปสการ์ดได้ฟรี 1 เซ็ท
·        เริ่มแลกรับตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 65 เป็นต้นไปจนกว่าของหมด
·        ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “DC LEAGUE OF SUPER-PETS” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน
·        ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ทำถูกกติกามาแลกรับ ณ สาขาก่อน
·        เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า