HIGHLIGHT CONTENT

บัตร M Gen Next ลาย Navi Collection 

  • 5,787
  • 01 ธ.ค. 2022

บัตร M Gen Next ลาย Navi Collection 

เริ่มจำหน่าย 1 ธันวาคม 65 


 บัตร M GEN Next Navi Collection สำหรับบุคคลทั่วไป 


บัตร M GEN Next Student Navi Collection สำหรับนักเรียน-นักศึกษา

เงื่อนไข
•บัตร M GEN Next สำหรับสมาชิกใหม่ หรือ ต่ออายุสมาชิก ค่าสมัครหรือต่ออายุ บัตร M GEN Next ราคา 100 บาท และ บัตร M GEN Next Student ราคา 50 บาท
• บัตรมีจำหน่ายทุกสาขา (จำนวนจำกัด)
• บัตร M GEN Next รับส่วนลดสำหรับตั๋วหนัง จำนวน 20 ที่นั่ง 
• รับสิทธิ์ดู 1 ฟรี 1 วันจันทร์ ในระบบ IMAX 
• รับสิทธิ์ดู 1 ฟรี 1 วันอังคารในระบบ 4DX 
• ทุกการใช้จ่าย 50 บาทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน 
• บัตรมีอายุ 1 ปี 
• เงื่อนไขบัตรสมาชิก เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด