HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เสือเผ่น๑ ทุก 2 ที่นั่ง แลกรับซองกันน้ำฟรี

  • 2,726
  • 07 เม.ย. 2023

โปรโมชันแลกรับซองกันน้ำลายเสือเผ่น๑ 
เงื่อนไขในการแลกรับ:
•       ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ “เสือเผ่น๑” ทุก 2 ที่นั่ง สามารถแลกรับซองกันน้ำฟรี 1 ชิ้น
•       ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “เสือเผ่น๑” ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน
•       ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่มาแลกรับ ณ สาขาก่อนมีสิทธิ์ก่อน
•       เริ่มแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566 – จนกว่าของจะหมด 
•       เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า