HIGHLIGHT CONTENT

มอบสิทธิ์พิเศษ!! สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS รับส่วนลดเฉพาะที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 50 บาท

  • 5,203
  • 29 พ.ย. 2019

ต้อนรับการเปิดเดินรถไฟฟ้า สายสีเขียวเหนือส่วนต่อขยาย มอบสิทธิ์พิเศษ!! สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS บส่วนลดเฉพาะที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์จากราคาปกติตั้งแต่ 120 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ที่นั่ง เพียงแสดงบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS และบัตร RABBIT แลกรับส่วนลดได้ที่บูท MGEN นำสลิปบาร์โค้ดมาใช้สิทธิ์ส่วนลดที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-TICKET

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 ธันวาคม 2562

สาขากิจกรรม : เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

เงื่อนไข  :

*แสดงบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS และบัตร RABBIT แลกรับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์จากราคาปกติ ตั้งแต่ 120 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ที่นั่ง

*สามารถใช้ส่วนลดได้สำหรับที่นั่งปกติ / ที่นั่งฮันนี และสำหรับระบบดิจิตอล 2 มิติ

*จำกัดจำนวนสิทธิ์ 5,000 ที่นั่ง / ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

*สามารถแลกรับสิทธิ์ส่วนลดได้ 1 บัตร / 1 ที่นั่ง / 1 วัน

*สามารถใช้ส่วนลดได้เฉพาะที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เท่านั้น

*ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายด้าน

  ราคาอื่นๆ อาทิเช่น Movie Day ทุกวันพุธ / Student Price เป็นต้น และไม่สามารถแลก เปลี่ยน

  หรือทอนเป็นเงินได้

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ    กำหนดไว้เท่านั้น