HIGHLIGHT CONTENT

แฟน Marvel ต้องไม่พลาดชุด Black Panther Bucket Set เริ่มจำหน่าย 1 กุมภาพันธ์นี้

  • 29,967
  • 30 ม.ค. 2018

 

 

สาวก Marvel ต้องมี BLACK PANTHER MOVIE SET

1. Black Panther Movie Set มีรายละเอียดดังนี้

1.1.Black Panther Bucket Set

ราคา  300 บาท /  320 บาท / 340 บาท (ราคาแตกต่างกันตามสาขา)

ราคาขายแยกเดี่ยว: 230 บาท /  250 บาท /  270 บาท (ราคาแตกต่างกันตามสาขา)

ในชุดประกอบด้วย

- Bucket Black Panther ขนาด 85 ออนซ์ พร้อมป๊อปคอร์น 1 ถัง

 - น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

 

1.2 Black Panther Bucket Plus Set (เพิ่มเพียง 60 บาท)


ราคา  360 บาท /  380 บาท / 400 บาท (ราคาแตกต่างกันตามสาขา)

ในชุดประกอบด้วย
- บั๊คเก็ต เบล็ค แพนเธอร์ พร้อมป๊อปคอร์นขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง
- น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว
- ป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง
- น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

2. Black Panther Mini Figurine Set

 

ราคา 450 บาท ทุกสาขา

ในชุดประกอบด้วย
- Black Panther กับ Erik Killmonger มีให้เลือก 2 แบบ
- แถมฟรีป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง กับ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด