HIGHLIGHT CONTENT

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Bad boys for life โรงภาพยนตร์ IMAX ที่นั่งโซฟา แลกรับทันที หมวกแก๊ปลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์

  • 3,143
  • 22 ม.ค. 2020

เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IMAX ที่นั่งโซฟา 1 คู่ ภาพยนตร์เรื่อง Bad boys for life โรงภาพยนตร์  IMAX โซฟา แลกรับทันที หมวกแก๊ปลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ สำหรับโรงไอแมกซ์ 5 สาขา โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : เริ่มแจกวันที่ 23 มกราคม 63 – จนกว่าสินค้าจะหมด 
สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ IMAX 5 สาขา ได้แก่ สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และเวสตเ์กต ซีนีเพล็กซ์

เงื่อนไข

- ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Bad boys for life โรงภาพยนตร์ IMAX จึงจะมีสิทธิในการแลกรับหมวกลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ มูลค่า 350 บาท
- เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IMAX โซฟา 1 คู่ สามารถแลกรับหมวกลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ 1 ใบ (โซฟาคู่ละ 1 ใบ)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับหมวก Bad boys for life ที่สาขาเท่านั้น โดยลูกค้าที่แสดง ความประสงค์ข้อแลกรับก่อนจะมีสิทธิก่อน (มาก่อนได้ก่อน)
- ของมีจำนวนจำกัด ของสงวนสิทธิ์งดแลกรับ ในกรณีสินค้าหมด
- หากมีข้อพิพาทใดๆก็ตามการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด 
- ตั้งแต่ 23 ม.ค. 63 จนกว่าสนิค้าจะหมดหรือจบโปรแกรมฉายในโรง IMAX
- เฉพาะลูกค้าที่ซื้อที่นั่งโซฟาเท่านั้น 
- แลก ณ สาขาตามที่ระบุไว้ในบัตรชมภาพยนตร์ เท่านั้น