HIGHLIGHT CONTENT

คอสะสมห้ามพลาด!! Avenger Movie Set - Infinity War เตรียมกันให้พร้อมก่อนรับศึกต้านธานอส

  • 67,419
  • 03 เม.ย. 2018

 

1.Ironman Bucket Set

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ราคา 300 บาท  /  320 บาท /  340 บาท

ในชุดประกอบด้วย

+ บั๊คเก็ต ไอรอนแมน ขนาด 85 ออนซ์ พร้อมป๊อปคอร์น  1 ถัง

+ น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

 

1.1 Ironman Bucket Plus Set

ราคา  360 บาท  /  380 บาท / 400 บาท

ในชุดประกอบด้วย

+ บั๊คเก็ต ไอรอนแมน ขนาด 85 ออนซ์ พร้อมป๊อปคอร์น  1 ถัง

+ น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

+ ป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง

+ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

 

2.Avenger Topper Set

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนเป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ราคา 250 บาท /  270 บาท /  290 บาท

(มีให้เลือกสะสม 4 แบบ)

ในชุดประกอบด้วย

+ แก้วน้ำอเวนเจอร์ ขนาด 32 ออนซ์ พร้อมน้ำอัดลม 1 แก้ว

+ ป๊อปคอร์นขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง
 

2.1 Avenger Topper Plus Set
ราคา 310 บาท / 330 บาท / 350 บาท

 (มีให้เลือกสะสม 4 แบบ)

ในชุดประกอบด้วย

+ แก้วน้ำอเวนเจอร์ ขนาด 32 ออนซ์ พร้อมน้ำอัดลม 1 แก้ว

+ ป๊อปคอร์นขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง

+ ป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง

+ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

 

3.Avenger Eater Bucket Set

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ราคา 300 บาท / 320 บาท / 340 บาท

(มีให้เลือกสะสม 6 แบบ)

ในชุดประกอบด้วย

+ บั๊คเก็ต อีธเธอร์ อเวนเจอร์ ขนาด 74 ออนซ์พร้อมป๊อปคอร์น 1 ถัง

+ น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

 

3.1 Avenger Eater Bucket Plus Set

ราคา 360 บาท / 380 บาท / 400 บาท

(มีให้เลือกสะสม 6 แบบ)

ในชุดประกอบด้วย

+ บั๊คเก็ต อีธเธอร์ อเวนเจอร์ ขนาด 74 ออนซ์พร้อมป๊อปคอร์น 1 ถัง

+ น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

+ ป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง

+ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว