HIGHLIGHT CONTENT

ลูกค้า AIS สมัคร M GEN Next ฟรี 

  • 11,950
  • 03 มิ.ย. 2022

ลูกค้า AIS สมัคร M GEN Next ฟรี 

1 มิถุนายน 65 – 31 ธันวาคม 65

ลูกค้า AIS ใช้  1 คะแนน
แลกรับสิทธิ์ สมัคร M GEN Next ฟรี  (มูลค่า 100 บาท)

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- สิทธิพิเศษในการสมัครบัตร / ต่ออายุบัตร  M GEN Next ฟรี สำหรับลูกค้าที่รับสิทธิ์โดยแลกคะแนนจาก AIS เท่านั้น  
 - สามารถรับสิทธิ์ได้ 2 ช่องทางผ่าน My AIS  หรือ กด *550*84*4 โทรออก
-  ลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ 
-  สิทธิพิเศษบัตร M GEN Next รับส่วนลด 30 บาท จำนวน 20 ที่นั่ง, ดูหนังฟรี 1 ที่นั่งในสัปดาห์ 
   เกิด (เมื่อสมัครบัตรก่อนวันเกิด 1  สัปดาห์)
- เงื่อนไขการสมัคร ,การใช้งานบัตร ,การรับสิทธิพิเศษ ของบัตร M GEN เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.majorcineplex.com
- โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขั้นตอนการสมัครบัตร M GEN Next 
- ลูกค้ากดรับสิทธิ์ ที่ My AIS 
- ใช้ 1 คะแนนสำหรับ รับสิทธิ์สำหรับสมัคร M GEN Next ฟรี
- แสดง QR CODE ให้กับพนักงานที่โรงภาพยนตร์เพื่อรับสิทธิ์ พร้อม แจ้งเบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรับบัตร M GEN Next  ที่บูธ M GEN ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- กรณีไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน ให้ลงทะเบียนสมาชิกได้ที่ http://bit.ly/mgenreg แล้วจึงแสดงQR CODE ให้กับพนักงานเพื่อรับสิทธิ์