HIGHLIGHT CONTENT

แจ็กซ์ พร้อมซอสมะเขือเทศ มูฟวี่ปาร์ตี้ ลุ้นตั๋วหนังฟรี!

  • 5,859
  • 13 ธ.ค. 2018

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 - 13 กุมภาพันธ์ 2562

กติกาการร่วมสนุก

1. ซื้อผลิตภัณฑ์แจ็กซ์ Movie Party ณ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

2. เปิดซอง แจ๊กซ์ พร้อมซอสมะเขือเทศ ขนาด 90 กรัม รุ่น มูฟวี่ปาร์ตี้ จะพบรหัส 8 หลัก ภายในซอง

3. ร่วมรายการด้วยการส่ง SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยพิมพ์ รหัสจำนวน 8 หลักในซอง ทั้งแบบโทรศัพท์ระบบรายเดือน หรือเติมเงิน ส่ง SMS มาที่หมายเลข 4712567 (ค่าบริการส่ง SMS ราคา 3 บาท/ครั้งไม่รวม Vat หรือ ค่าบริการตามราคาแพ็กเกจที่ผู้ร่วมรายการใช้งานอยู่ตามปกติ ทั่วประเทศ โดยไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด) การส่งเลขรหัส 1 รหัส ถือเป็น 1 สิทธิ์ ซึ่งผู้ร่วมรายการจะได้รับข้อความตอบกลับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ

4. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บซองไว้เป็นหลักฐาน

5. เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัท จะนำหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการทั้งหมดมาพิมพ์ลงบนกระดาษ และตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมด เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง FB : Jaxx Mun Station  3 ครั้ง ครั้งละ 500 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ

ครั้งที่ 1 :    วันที่ 22 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 2 :    วันที่ 19 มกราคม 2562

ครั้งที่ 3 :    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

6.  สำหรับผู้โชคดี ทางบริษัทฯ จะจัดส่ง Gift Voucher จำนวน 2 ใบ ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้รับลูกค้ารับรางวัลและใช้สิทธิได้ ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

7. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏรายชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่น หรือเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล และผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเพียงรางวัลเท่านั้นตลอดรายการ หากปรากฏชื่อซ้ำซ้อน คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลสำรองต่อไป

8. ของรางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. การตัดสินของคณะกรรมการ/การประกาศผลถือเป็นถือเป็นที่สิ้นสุด

10. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการส่งข้อความ SMS ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม

11. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง