HIGHLIGHT CONTENT

ต้อนรับฮาโลวีน สมาชิก M GEN ดูหนังรับคะแนนสะสม 2 เท่า !

  • 990
  • 27 ต.ค. 2021

ต้อนรับฮาโลวีน สมาชิก M GEN ดูหนังรับคะแนนสะสม 2 เท่า

สมาชิก M GEN  รับคะแนน 2 เท่า
เมื่อชมภาพยนตร์ ทุกเรื่องทุกรอบ วันที่ 31 ตุลาคม 64

31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร GEN ทุกประเภท 
• รับคะแนน 2 เท่า สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์และชมภาพยนตร์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 64  คะแนนพิเศษจะเข้าโดยอัตโนมัติ 
• โปรโมชั่นนี้สำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ เท่านั้น 
• โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า