HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก แคมเปญ “MAJOR HAPPINESS CELEBRATION 2022”

 • 1,320
 • 19 ม.ค. 2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก

แคมเปญ “MAJOR HAPPINESS CELEBRATION 2022”

เครื่องยับยั้งไวรัสและเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง uv-c แบบตั้งพื้นจาก Philips มูลค่า 47,000 บาท จำนวน 12 รางวัล

1        080741xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

2        093731xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่องSpiderman No Way Home

3        093525xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        087094xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Venom

5        085487xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง The Matrix

6        080621xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

7        096728xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

8        064595xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

9        098265xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

10       081348xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

11       095738xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

12       080814xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

 

ผู้โชคดี (สำรอง)

1        065747xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

2        094852xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

3        095952xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        081350xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

5        096559xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

 

เครื่องฟอกอากาศ Dyson มูลค่า 29,900 บาท จำนวน 5 รางวัล

1        085858xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

2        089306xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

3        061402xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        062289xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

5        099141xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

ผู้โชคดี (สำรอง)

1        083829xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง The King Man

2        064343xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

3        094478xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        095510xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

5        094597xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

 

นาฬิกา Garmin Fenix 62- Silver มูลค่า 20,990 บาท จำนวน 8 รางวัล

1        064518xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Som Pla Noi

2        090957xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

3        083542xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        094085xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

5        061261xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

6        093709xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

7        092696xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

8        092386xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Venom

ผู้โชคดี (สำรอง)

1        080829xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Conan24

2        089922xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Sai Hua Pai

3        088970xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Venom

4        061210xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

5        061784xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

 

iPad Mini Wi-Fi 64 GB-Space Gray มูลค่า 17,900 บาท จำนวน 5 รางวัล

1        087495xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง The King Man

2        063542xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

3        081969xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        082436xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

5        094942xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

ผู้โชคดี (สำรอง)

1        097014xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

2        085113xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

3        062596xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Ayothaya

4        061465xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Hor Taew Tak 8

5        095514xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

 

นาฬิกา Garmin Instinct Solar Camo Graphite มูลค่า 15,390 บาท จำนวน 5 รางวัล

1        089656xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

2        091432xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

3        091085xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        092939xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Conan24

5        091098xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

ผู้โชคดี (สำรอง)

1        096656xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

2        061389xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

3        095406xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        064659xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

5        086365xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

นาฬิกา Garmin Instinct Solar Camo Lichen มูลค่า 15,390 บาท จำนวน 5 รางวัล

1        089614xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

2        083168xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

3        091499xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

4        087271xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

5        089811xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

ผู้โชคดี (สำรอง)

1        098312xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

2        087051xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

3        063569xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

4        092841xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

5        087308xxxx    ชมภาพยนตร์เรื่อง Spiderman No Way Home

รางวัล Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128 GB มูลค่า 36,900 บาท จำนวน 3 รางวัล

*ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โปรโมชั่นและทำการติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีเพื่อนัดรับรางวัล

ผู้โชคดีจาก AIS ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้โค้ดโปรโมชั่น

รหัสโค้ด PMDKGQC สำหรับชมภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home

ผู้โชคดีสำรอง ได้แก่

 1. MM2Z948 ชมภาพยนตร์เรื่อง 4Kings
 2. F0S9G95 ชมภาพยนตร์เรื่อง หอแต๋วแตกฯ
 3. MM5LXDS ชมภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home
 4. MMC2RF1 ชมภาพยนตร์เรื่อง 4Kings
 5. F083HPK ชมภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home

ผู้โชคดีจาก DTAC ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้โค้ดโปรโมชั่น

รหัสโค้ด GPQ52A5 สำหรับชมภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home

ผู้โชคดีสำรอง ได้แก่

 1. SMHAEJL ชมภาพยนตร์เรื่อง 4Kings
 2. GMQVWPD ชมภาพยนตร์เรื่อง 4Kings
 3. SPTH5HJ ชมภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home
 4. GP4ST1C ชมภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home
 5. GMJT7BN ชมภาพยนตร์เรื่อง อโยธยา มหาละลวย

ผู้โชคดีจาก TRUE ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้โค้ดโปรโมชั่น

รหัสโค้ด BB6WILO สำหรับชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings

ผู้โชคดีสำรอง ได้แก่

 1. BNTPS3X ชมภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man : No Way Home
 2. BB9P8JY ชมภาพยนตร์เรื่อง 4Kings
 3. BBB91LW ชมภาพยนตร์เรื่อง Venom 2 : Let There Be Carnage
 4. BBZ7JO2 ชมภาพยนตร์เรื่อง Disney’s Encanto
 5. BR2HTFG ชมภาพยนตร์เรื่อง Venom 2 : Let There Be Carnage

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • กรุณานำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับรายชื่อผู้โชคดีแสดงเพื่อรับของรางวัล ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ และติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งให้ทราบเงื่อนไขและนัดหมายในการรับรางวัลโดยผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมบัตรชมภาพยนตร์มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลในวันและเวลา ทำการ 10.00น.-17.00น. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยน ของรางวัลทั้งหมดเป็นงินสดได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลพียงรางวัลเดียวท่านั้น ยกเว้น ลูกค้าที่ใช้โปรโมชั่น AIS / TRUE / DTAC จะได้รับสิทธิ์ลุ้น 2 ต่อ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 • ผู้โชคดีจะต้องเก็บหางบัตรชมภาพยนตร์ หรือ Online Ticket เพื่อเป็นหลักฐานในการรับ รางวัล หากหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลทั้งหมด
 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ข้าร่วมรายการ
 • ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • สถานที่รับรางวัล ที่ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ชั้น M เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ใบอนุญาตเลขที่ ๓๙๘/๒๕๖๔