HIGHLIGHT CONTENT

ตั๋วหนังมีค่าอย่าทิ้ง Moviecation3 ขอแนะนำอุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • 3,983
  • 04 มิ.ย. 2018

         เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

กิจกรรมเริ่ม : ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 
จับ Lucky Draw : 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผล :  6 สิงหาคม 2561 ที่ www.majorcineplex.com

 

แนะนำอุทยานแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี
            อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ มีสภาพทั่วไปเป็นเขาเตี้ยๆ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาบรรทัด สูงประมาณ 543 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำโขง และแม่น้ำมูล ชาวบ้านเล่าว่า คำว่า “ตะนะ” เดิมคือ “มรณะ”เนื่องจาก สายน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ลึก มีโขดหินก้อนมหึมาอยู่กลางน้ำ ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 33 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
แก่งคันเห่ว แก่งตะนะและดอนตะนะ น้ำตกตาดโตน น้ำตกห้วยกว้าง ถ้ำพระหรือถ้ำภูหมาใน ลานผาผึ้ง แซห้วยหมาก
 
แก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา สระแก้ว บุรีรัมย์
            อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอีก 1 ใน 5 เป็นที่อนุรักษ์ที่รวมกันเป็นผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  มรดกโลกทางธรรมชาติของไทยที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนป่าเชื่อมต่อกันทำให้สัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายหากันระหว่างประเทศ พื้นที่แห่งนี้  จึงถือว่าเป็นแหล่งรวมสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะ "กระทิง" ซึ่งเป็นสัตว์ป่ายาก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 82 ของประเทศ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เขายักษ์ ป่าสลัดได ละลุ ช่องโอบก จุดชมทิวทัศน์เทือกเขาบรรทัด จุดชมทิวทัศน์ผาแดง จุดชมทิวทัศน์ผาหินติด
 
ละลุ อุทยานแห่งชาติตาพระยา
 
อุทยานแห่งชาติภูผายล จังหวัดสกลนคร 
            อุทยานแห่งชาติภูผายล มีภูมิประเทศบริเวณเป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทรายของเทือกเขาภูพานตะวันออก รายล้อมด้วยภูเขาสูงชัน เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำพุง ห้วยบางทราย ห้วยหวด ห้วยเลาและอ่างเก็บน้ำต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ่างเก็บน้ำตาน้อยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 57 ของ ประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด น้ำตกคำน้ำสร้าง น้ำตกแก่งโพธิ์ น้ำตกห้วยเลา ถ้ำพระด่านแร้ง ถ้ำม่วง ถ้ำไทร   ถ้ำหัวหมู ถ้ำลานหินแตก ภูก่อ ภูผายล หน้าผาเนินหิน ผาพญาเต่างอย หินผาเทิบ ลานหินแตก
 
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อุทยานแห่งชาติภูผายล
 
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
             อุทยานแห่งชาติน้ำพองมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินทรายทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ขนานกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลไปรวมกับเขื่อนอุบลรัตน์ นอกจากนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำเชิญและลำน้ำชีอีกด้วย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 100 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เขาภูเม็ง คำโพน จุดชมทิวทัศน์หินช้างสี น้ำตกห้วยเข ผาจันได ผาฝ่ามือแดง ผาสวรรค์ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ สวนหิน ปะการัง
 
หินช้างสี อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
 
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
            อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหยบนแนวยกตัวที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเนินเขาสลับซับซ้อน โดยมียอดสูงสุดเรียกว่า สุดแผ่นดินมีความสูง 846 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสัก ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 105 ของประเทศ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ลานหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว จุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดิน น้ำตกเทพประทาน น้ำตกเทพพนา ลานหินหน่อ
 
จุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
 
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
            อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว สภาพพื้นที่โดยรวมเป็นลานหิน ลักษณะเป็นป่าโปร่งต้นไม้แคระแกร็น นอกจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังปรากฏภาพเขียนสีโบราณโดยผีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปีได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ผาแต้ม ภูผาขาม เสาเฉลียง น้ำตกสร้อยสวรรค์ ผาเจ็ก-ผาเมย หาดวิจิตรา น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกแสงจันทร์ ภูโลง ป่าดงนาทาม แก่งมโนราห์
 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
            มีตำนานเล่าขานว่า มักมีผู้ได้ยินเสียงแว่วมาจากบนยอดเขาคล้ายเสียงระฆัง จึงคิดว่าเป็นระฆังของพระอินทร์ จึงให้ชื่อว่า ภูกระดึง มีลักษณะเป็นภูเขาหินทรายมียอดตัดเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนิน เตี้ยๆ รูปคล้ายใบบอน มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดภูกุมข้าว ความสูง 1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นต้นน้ำลำธาร  ของลำน้ำพองซึ่งไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนหนองหวาย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ       เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 2 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ผานกแอ่น ลานพระแก้ว น้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ องค์พระพุทธเมตตา น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกสอถ้ำเหนือ น้ำตกถ้ำสอใต้ สระอโนดาต สระแก้ว ผาหมากดูก ผาหล่มสัก น้ำตกตาดฮ้อง
รุ่งอรุณที่ผานกแอ่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบมีสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน เช่น ภูนางหงษ์ ภูถ้ำพระ ภูหลังเส ภูทินเทิบ ภูหมากยาง ภูโป่ง และภูมโน มียอดเขาภูจอมศรีเป็นยอดเขาสูงสุดความสูง 420 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยสิง        ห้วยสะพาย ห้วยเรือ และห้วยบอน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 ของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ภูผาเทิบ ภูมโน ภูหลังเส ภูนางหงษ์ ลานมุจลินท์ วังเดือนห้า ผาอูฐผางอย ภูถ้ำพระ ผามะนาว ผาไทร ถ้ำฝีมือแดง
 
เสาหิน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

 

ร่วมกิจกรรมลุ้นที่พัก พร้อมแพ็กเกจการเดินทางฟรี ได้แล้ววันนี้!!!

            เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

            ผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน (50 รางวัล รางวัลละ 2 คน) สามารถตรวจสอบและจองที่พักของอุทยานได้ที่ลิงค์นี้ http://nps.dnp.go.th//reservation.php?option=home โดย Voucher ที่พักของกรมอุทยานแห่งชาติจะมีอายุการใช้งานได้ 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)