ซื้อบัตร VIP Gift Card รับฟรี! Premium Gift จาก Bath and Bloom และ JBL

               ครั้งแรกกับบัตร VIP Gift Card ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ของโรงภาพยนตร์ Bangkok Airways Blue Ribbon Screen และโรงภาพยนตร์ Enigma The Shadow Screen สาขา Paragon Cineplex และ โรงภาพยนตร์ Aeon Theatre สาขา Quartier CineArt

 

เงื่อนไขการรับ Premium Gift
- ซื้อบัตร VIP Gift Card มูลค่า 10,000 บาท รับฟรี En Toute Saison Reed Diffuser Set มูลค่า 2,800 บาท หรือ JBL Clip 2 มูลค่า 2,490 บาท (ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้น)
- ซื้อบัตร VIP Gift Card มูลค่า 20,000 บาท รับฟรี Crown Jewel - Electric Aroma มูลค่า 3,700 บาท
- ลูกค้าสามารถรับ Premium Gift ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัตร เท่านั้น ไม่สามารถรวมมูลค่าบัตรมากกว่า 1 ใบได้
- ของแถมทั้งหมดมีจำนวนจำกัด
- ของแถมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด

 

​รายละเอียดบัตร VIP Gift Card


               บัตร Black Platinum – โรงภาพยนตร์ Enigma The Shadow Screen สาขา Paragon Cineplex


The Most Luxurious Theatre In All Of Thailand With 6-Star Service
10 ที่นั่ง แถม 2 ที่นั่ง ราคา 20,000 บาท
20 ที่นั่ง แถม 4 ที่นั่ง ราคา 40,000 บาท
40 ที่นั่ง แถม 12 ที่นั่ง ราคา 80,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บัตร Black Platinum
- โปรดแสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งสำหรับโรงภาพยนตร์ อินิกม่า สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์
- บัตร 1 ใบ สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้ 10 ที่นั่ง (5 คู่), 20 ที่นั่ง (10 คู่), 40 ที่นั่ง (20 คู่)
- บัตรนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรลด และรายการส่งเสรืมการขายอื่นๆ ได้
- บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ อินิกม่า สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิงดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บัตรนี้เป็นทรัพย์สินของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ห้ามผู้อื่นทำการจำหน่ายแทน (ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ)
- บัตรมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการซื้อบัตร
- กรณีบัตรสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกประการ
- ลูกค้าสามารถรับบัตร Complimentary ที่แถมมากับบัตรแข็งได้ที่สาขา Paragon Cineplex ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

บัตร Platinum – โรงภาพยนตร์ Bangkok Airways Blue Ribbon Screen สาขา Paragon Cineplex


Revolve Living Concept With Boutique Cinematic Experience
10 ที่นั่ง แถม 2 ที่นั่ง ราคา 10,000 บาท
20 ที่นั่ง แถม 6 ที่นั่ง ราคา 20,000 บาท


เงื่อนไขการใช้บัตร Platinum
- โปรดแสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งสำหรับโรงภาพยนตร์ บางกอก แอร์เวย์ส บลูริบบอน สกรีนส์ สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์
- บัตร 1 ใบ สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้ 10 ที่นั่ง, 20 ที่นั่ง
- บัตรนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรลด และรายการส่งเสรืมการขายอื่นๆ ได้
- บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ บางกอก แอร์เวย์ส บลูริบบอน สกรีนส์ สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิงดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บัตรนี้เป็นทรัพย์สินของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ห้ามผู้อื่นทำการจำหน่ายแทน (ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ)
- บัตรมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการซื้อบัตร
- กรณีบัตรสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกประการ
- ลูกค้าสามารถรับบัตร Complimentary ที่แถมมากับบัตรแข็งได้ที่สาขา Paragon Cineplex ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

บัตร Crystal – โรงภาพยนตร์ Aeon Theatre สาขา Quartier CineArt

The Stylish-edge Sensation
10 ที่นั่ง แถม 2 ที่นั่ง ราคา 10,000 บาท
20 ที่นั่ง แถม 6 ที่นั่ง ราคา 20,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บัตร Crystal
- โปรดแสดงบัตรเพื่อสำรองที่นั่งสำหรับโรงภาพยนตร์ อิออน เธียร์เตอร์
- บัตร 1 ใบ สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้ 10 ที่นั่ง, 20 ที่นั่ง
- บัตรนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรลด และรายการส่งเสรืมการขายอื่นๆ ได้
- บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ อิออน เธียร์เตอร์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิงดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บัตรนี้เป็นทรัพย์สินของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ห้ามผู้อื่นทำการจำหน่ายแทน (ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ)
- บัตรมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำรายการซื้อบัตร
- กรณีบัตรสูญหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกประการ
- ลูกค้าสามารถรับบัตร Complimentary ที่แถมมากับบัตรแข็งได้ที่สาขา Quartier CineArt ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- เฉพาะบัตร Crystal เริ่มขายวันที่ 15 ธันวาคม 2560

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram