HIGHLIGHT CONTENT

ตั๋วหนังภาพยนตร์เรื่อง ทิดน้อย รับสิทธิ์แลกซื้อ ถังซูเปอร์ไซซ์

  • 3,408
  • 26 ม.ค. 2023

ตั๋วหนังภาพยนตร์เรื่อง ทิดน้อย รับสิทธิ์แลกซื้อ
ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง รับฟรี..น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซื 1 แก้ว ราคา 270 บาท (จำนวน 20,000 สิทธิ์)
 
วิธีการรับสิทธิ์
•    ลูกค้านำบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง ทิดน้อย ไปแสดงเพื่อขอแลกสิทธิ์ได้ที่ M Corner ทุกสาขาทั่วประเทศ
•    1 บัตรชมภาพยนตร์ สามารถรับสิทธิ์แลกซื้อ ถังซูเปอร์ไซซ์ พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 355 ออนซ์ 1 ถัง รับฟรี..น้ำอัดลม ขนาด 44 ออนซื 1 แก้ว ราคา 270 บาท ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น
•    ลูกค้านำสลิปที่ได้รับไป Redeem สิทธิ์แลกซื้อได้ที่ Concession
•    ระยะเวลาโปรโมชั่น 27 มกราคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
•    จำนวนจำกัด 20,000 สิทธิ์