HIGHLIGHT CONTENT

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชุด "ร่วมเป็นหนึ่งพลัง สืบสานพระราชปณิธาน"

  • 72
  • 09 พฤษภาคม 2024

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชุด "ร่วมเป็นหนึ่งพลัง สืบสานพระราชปณิธาน" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย