สิทธิพิเศษบัตร ROP @ Thai Smooth as silk Premier Cinema

ลูกค้าการบินไทยบัตรประเภท ROP Platinum, Gold และ Silver รับสิทธิ์ต่างๆได้ที่ Thai Smooth as silk Premier Cinema @ icon cineconic เมื่อนำเลขหน้าบัตร ROP มารับสิทธิ์ในเลาจน์  

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2562

สาขาที่ร่วมรายการ : Thai Smooth as silk Premier Cinema @ icon cineconic

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram