HIGHLIGHT CONTENT

ลุ้นบินตรงสู่ไมอามี! สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ในงาน The Road to Fast 9

  • 7,681
  • 19 ธ.ค. 2019

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟาสต์ ลุ้นบินตรงสู่ไมอามี! สัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive ในงาน The Road to Fast 9 ร่วมสนุกโดยกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์พร้อมตอบคำถาม "เพียงบอก 9 เหตุผลที่คุณควรได้รับเลือกให้ไปร่วมงาน The Road to Fast 9 event ที่ไมอามี สหรัฐอเมริกา" (อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อลุ้นเป็น 1 ผู้โชคดีที่จะได้เดินทางไปร่วมงาน The Road to Fast 9 เพื่อชมคอนเสิร์ตสุดมันส์ และชมตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ Fast & Furious 9 ที่ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน)

ท่านจะได้เป็นผู้โชคดีรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานนี้ พร้อมแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สหรัฐอเมริกา 2 ที่นั่ง และที่พักฟรี 4 คืน ณ โรงแรม The Marriott Hotel ใน Fort Lauderdale

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเข้ารอบแรก จำนวน 5 ท่าน เพื่อสัมภาษณ์กับทางยูไอพีและ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในวันที่ 6 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน จำนวน 1 ท่าน ในวันที่ 8  มกราคม 2563
ทาง Facebook เพจ MajorGroup (https://www.facebook.com/MajorGroup)

 

เงื่อนไข และกติกาการร่วมกิจกรรม 


1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วน โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ตามที่ระบุ (เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
2. ผู้ร่วมสนุกพร้อมผู้ติดตาม จะต้องเป็นผู้ที่สามารถขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาได้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เนื่องจากท่านจะต้องเดินทางด้วยตัวเอง และดูแลตัวเองตลอดทั้งทริป โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของเมเจอร์ และยูไอพีเดินทางไปด้วย (ผู้โชคดีจะต้องขอวีซ่าด้วยตัวเอง โดยทางยูไอพีจะออกหนังสือเชิญร่วมงานให้เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่า)
3. ผู้ร่วมสนุกและผู้ติดตามจะต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย เท่านั้น
4. ผู้ร่วมสนุกและผู้ติดตามจะต้องแน่ใจว่าท่านสามารถเดินทางไปถึงวันแรกคือวันพฤหัสที่ 30 ม.ค. 2020 และเดินทางกลับวันจันทร์ที่ 3 ก.พ. 2020 ทั้งหมด 4 คืน (รอคอนเฟิร์มรายละเอียดงานจากทีมผู้จัดงาน) 
5. ผู้ร่วมสนุกและผู้ติดตามจะต้องมีพาสปอร์ตที่ยังมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020)
6. รางวัลที่ผู้โชคดีจะได้รับ จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย 
• ผู้ชนะ 1 ท่าน พร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน จะได้เข้าร่วมงาน The Road to Fast 9 event ในไมอามี สหรัฐอเมริกา ชมการแสดงจาก ชาร์ลี พูท, วิซ คาลิฟา, คาร์ดี้ บี, โอซูน่า & ลูดาคริส และเดบิวท์ตัวอย่างภาพยนตร์  Fast & Furious 9 ครั้งแรก
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไมอามี จำนวน 2 ที่นั่ง (สำหรับผู้โชคดี และผู้ติดตาม)
• ที่พัก 1 ห้อง 4 คืน ที่โรงแรม The Marriott Hotel ใน Fort Lauderdale พร้อมอาหารเช้า ไปถึงวันแรกคือวันพฤหัสที่ 30 ม.ค. 2020 และเดินทางกลับวันจันทร์ที่ 3 ก.พ. 2020 สำหรับผู้โชคดี และผู้ติดตาม
• ทางทีมงานที่ไมอามีจะจัดเตรียมรถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก
• ทางทีมงานที่ไมอามีจะจัดเตรียมรถรับส่งไปกลับระหว่างโรงแรมและสถานที่จัดงาน 
• เมื่อไปถึงงาน จะมีคนคอยดูแลผู้ชนะและผู้ติดตามในวันงานอีเวนท์ จะมีรายละเอียดผู้ติดต่อให้ในเรื่องเกี่ยวกับ arrangement of logistics
7. สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรางวัลในข้อ 6 ผู้โชคดีจะต้องดูแลตัวเองทั้งหมด อาทิ ค่าเดินทางภายในประเทศไป-กลับสนามบิน (รวมถึงกรณีที่ท่านพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด), ค่าเดินทางนอกเหนือจากไปงาน Event ทั้งหมด และอื่นๆ ภายในประเทศ, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม, ค่ามินิบาร์ และ/หรือค่าอาหารในโรงแรม (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อ 6
8. ทางยูไอพีจะเป็นผู้ประสานจองตั๋วเครื่องบิน และที่พักให้ผู้โชคดี และผู้ติดตาม เพื่อให้ท่านไปดำเนินการขอวีซ่าด้วยตัวของท่านเอง
9. ผู้โชคดี และผู้ติดตามยินยอมให้คลิปวิดิโอ หรือภาพถ่ายที่เกิดขึ้นภายในงานเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ 
10. คำตัดสินของคณะกรรมการ หรือทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
11. หากผู้โชคดี และ/หรือผู้ติดตามมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือไม่สามารถเดินทางได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
12.  นอกเหนือจากผู้โชคดี 1 ท่านพร้อมผู้ติดตาม ผู้โชคดีจะไม่สามารถพาคนในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆ เข้าร่วมงาน The Road to Fast 9 ได้โดยเด็ดขาด
13. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือขอคืนเป็นเงินสดได้
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่น กติกา เงื่อนไข และของรางวัลได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ และบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลิงก์ร่วมสนุก >> http://bit.ly/RoadtoFast9Event