ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์ ( Krut-Mahayut-Himmaphan )

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram