โปรโมชันการซื้อตั๋วภาพยนตร์ “Love You โคกอีเกิ้ง” บน AirPay ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 - 14 ตุลาคม 2563

 

โปรโมชันการซื้อตั๋วภาพยนตร์ “Love You โคกอีเกิ้ง” บน AirPay ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 - 14 ตุลาคม 2563

วิธีใช้คูปอง

 1. เลือกซื้อตั๋วหนัง “Love You โคกอีเกิ้ง” บน แอปฯ AirPay

 2. กดเลือก รอบ / โรง และ ที่นั่ง

 3. ใส่โค้ดที่ช่องคูปอง

 4. กดเลือกใช้ Shopee Coins เพื่อลดราคาเพิ่ม (หากมี) 

 5. กดชำระเงินบนแอปฯแอร์เพย์

คูปองเงินคืน 99% Coins ขั้นต่ำ 100 บาท / สูงสุด 200 บาท
เมื่อจองตั๋วหนัง“Love You โคกอีเกิ้ง” บน AirPay

รายละเอียดและเงื่อนไข

 

 1. คูปองนี้ สามารถใช้รับเงินคืน 99% Coins ต่อรายการ เมื่อจองตั๋วหนัง

“Love You โคกอีเกิ้ง” บน AirPay

 1. ลูกค้าต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท ต่อรายการ จึงจะสามารถเลือกใช้คูปองได้ 

 2. สามารถกรอกโค้ด LOVEYOU99 ที่ได้รับจากสื่อต่างๆของแอร์เพย์หรือเมเจอร์ เพื่อรับคูปองได้ตั้งวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. - วันที่ 14 ตุลาคม 2563 

เวลา 23.59 น. (จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดรายการ) 

 1. ลูกค้าต้องกดใช้คูปองตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเท่านั้นเพื่อรับเงินคืน หรือ ส่วนลด จากรายการส่งเสริมการขาย

 2. คูปองนี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในคูปองเท่านั้น

 3. คูปองนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

 4. คูปองนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น มูลค่าคงเหลือของคูปองไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดหรือคูปองแทนเงินสดใดๆได้

 5. คูปองนี้สามารถใช้ได้หนึ่งคูปองต่อหนึ่งธุรกรรมต่อหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น

 6. เมื่อลูกค้าใช้คูปองส่วนเงินคืน ลูกค้าจะได้ Shopee Coins ทันที ณ เวลาที่ชำระเงินในแอปฯแอร์เพย์

 7. เงื่อนไขการใช้เงินคืนโบนัสเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 8. แอร์เพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ แอร์เพย์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 10. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า แอร์เพย์ โทร 02-118-9170

คูปองเงินคืน 70% Coins ขั้นต่ำ 100 บาท / สูงสุด 120 บาท
เมื่อจองตั๋วหนัง“Love You โคกอีเกิ้ง” บน AirPay

รายละเอียดและเงื่อนไข

 

 1. คูปองนี้ สามารถใช้รับเงินคืน 70% Coins ต่อรายการ เมื่อจองตั๋วหนัง

“Love You โคกอีเกิ้ง” บน AirPay

 1. ลูกค้าต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท ต่อรายการ จึงจะสามารถเลือกใช้คูปองได้ 

 2. สามารถกรอกโค้ด LOVEYOU70 ที่ได้รับจากสื่อต่างๆของแอร์เพย์หรือเมเจอร์ เพื่อรับคูปองได้ตั้งวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. - วันที่ 14 ตุลาคม 2563 

เวลา 23.59 น. (จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ) 

 1. ลูกค้าต้องกดใช้คูปองตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเท่านั้นเพื่อรับเงินคืน หรือ ส่วนลด จากรายการส่งเสริมการขาย

 2. คูปองนี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในคูปองเท่านั้น

 3. คูปองนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

 4. คูปองนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น มูลค่าคงเหลือของคูปองไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดหรือคูปองแทนเงินสดใดๆได้

 5. คูปองนี้สามารถใช้ได้หนึ่งคูปองต่อหนึ่งธุรกรรมต่อหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น

 6. เมื่อลูกค้าใช้คูปองส่วนเงินคืน ลูกค้าจะได้ Shopee Coins ทันที ณ เวลาที่ชำระเงินในแอปฯแอร์เพย์

 7. เงื่อนไขการใช้เงินคืนโบนัสเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 8. แอร์เพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ แอร์เพย์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 10. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า แอร์เพย์ โทร 02-118-9170

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram