HIGHLIGHT CONTENT

แฟนๆ “หมวกฟาง” ห้ามพลาดกับชุดป๊อปคอร์น Onepiece Bucket Set

  • 52,437
  • 02 ต.ค. 2018

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

1 ชุดประกอบด้วย

  • วันพีช บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์น ขนาด 85 ออนซ์ 1 ถัง
  • แก้วน้ำลายวันพีช พร้อมน้ำอัดลม ขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

Plus Set…พิเศษสุด เพียงเพิ่ม 60 บาท รับป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง  กับ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว

​ราคา : 390 บาท (All Tier)