สมาชิก MGEN รับคะแนนพิเศษ 10 คะแนน เรื่อง The Nursery

สมาชิก MGEN รับคะแนนพิเศษ 10 คะแนน เรื่อง  The Nursery  ระหว่าง 27-31 ตุลาคม 2559

เงื่อนไข
● สำหรับสมาชิกบัตร M Generation   ที่ได้รับการสุ่มจากระบบเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น
● สมาชิกที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่านทาง e-mail และ M GEN app เท่านั้น
● สมาชิกรับคะแนนพิเศษ 10 คะแนน เมื่อ ดูหนังเรื่อง The nursery  ในระหว่างวันที่ 26 – 31 ต.ค. 59
● จะได้รับคะแนนพิเศษ 10 คะแนน  ในวันที่ 7 พ.ย. 2559
● กรณีที่มีการชมภาพยนตร์ ที่มีการออกตั๋ว 0 บ. หรือใช้บัตร Complimentary / Gift card / Gold card / Platinum card (ทั้งที่มีการจ่ายค่าภาษีและบริการเพิ่ม หรือจ่ายส่วนต่างในการอัพเกรด ที่นั่ง หรือ ระบบฉาย ) จะไม่สามารถรับคะแนนพิเศษ ได้
● สำหรับสมาชิกที่บัตรหมดอายุ จะต้องทำการต่อบัตรสมาชิก ก่อนทำการซื้อตั๋วหนัง จึงจะได้รับคะแนนพิเศษ
● สมาชิก 1 คน / สิทธิ์

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram