สมาชิก M GEN แลกรับของรางวัลจาก BEAUTY BUFFET

รายละเอียด

BEAUTY BUFFET

M GEN Point 100 คะแนน + ตั๋วหนังเรื่อง Bridget Jones's Baby แลกรับชุด The Bakery Set (BEAUTY BUFFET)  ได้จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 888  บาท (รวมจำนวน 20 รางวัล)

M GEN Point 100 คะแนน + ตั๋วหนังเรื่อง Bridget Jones's Baby แลกรับชุด Gino McCray Set (BEAUTY BUFFET)  ได้จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 930  บาท (รวมจำนวน 20 รางวัล)


BEAUTY COTTAGE

M GEN Point 100 คะแนน + ตั๋วหนังเรื่อง Bridget Jones's Baby แลกรับชุด Beauty Cottage Premium Milk Honey Set (BEAUTY COTTAGE)  ได้จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 860 บาท (รวมจำนวน 20 รางวัล)

M GEN Point 100 คะแนน + ตั๋วหนังเรื่อง Bridget Jones's Baby แลกรับชุด Beauty Cottage White Strawberry Set (BEAUTY COTTAGE)  ได้จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 840 บาท (รวมจำนวน 20 รางวัล)


BEAUTY MARKET

M GEN Point 50 คะแนน + ตั๋วหนังเรื่อง Bridget Jones's Baby แลกรับชุด Beauty Cuisine Avocado Set (BEAUTY MARKET)  ได้จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 470 บาท (รวมจำนวน 20 รางวัล)

M GEN Point 50 คะแนน + ตั๋วหนังเรื่อง Bridget Jones's Baby แลกรับชุด Beauty Cuisine Honey Set (BEAUTY MARKET)  ได้จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 470 บาท (รวมจำนวน 20 รางวัล)

 

แลกของรางวัล ง่ายๆ ผ่านทาง Application MGEN Card (เมนู Reward)

http://www.majorcineplex.comhttps://cdn.majorcineplex.com/uploads/content/images/unnamed%2812%29.jpg

เงื่อนไขการแลกของรางวัล
● บัตรสมาชิก M GEN ทุกประเภท สามารถเข้าร่วมรายการแลกของรางวัลได้ โดยจะต้องมีคะแนนครบตามเงื่อนไข ไม่สามารถนำบัตรอื่นมารวมคะแนนได้
● ของรางวัลมีจำนวนจำกัด (1 บัตร / 1 สิทธิ์) สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ทำรายการแลกรางวัลก่อนมีสิทธิ์ก่อน
● สำหรับสมาชิกที่ทำรายการแลกของรางวัลแล้ว สามารถรับรางวัลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
● ผู้ที่ทำการแลกของรางวัลทุกรางวัล ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และทำข้อตกลงรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุก กรณี
● พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
● ของรางวัลที่ทำการแลกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
● บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ระยะเวลา : เริ่มแลกได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด

โรง ภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ : พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขา

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram