HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม เที่ยวฟรี! กับภาพยนตร์ #ไทยแลนด์โอนลี่ เมืองไทยอยากเที่ยวไหนนกแอร์ก็ให้คุณไปได้ 

  • 4,083
  • 01 มิ.ย. 2017

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม เที่ยวฟรี! กับภาพยนตร์ #ไทยแลนด์โอนลี่
เมืองไทยอยากเที่ยวไหนนกแอร์ก็ให้คุณไปได้ 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินจากภาพยนตร์  Thailand Only จำนวน 5 ท่าน

กรุงเทพ-อุบลราชธานี (2 รางวัล)
1. BeauBow Phuengsang
2. Attapon Swiftiegozz Pakdee

กรุงเทพ-อุดรธานี (1 รางวัล)
1. Sanooker OS

กรุงเทพ-ขอนแก่น (2 รางวัล)
1. Sunisa Wongjaroen
2. Jitlada Ann Jirawongaram
 
ผู้โชคดีติดต่อยืนยันการรับสิทธิ ผ่านทาง Email : online@majorcineplex.com
โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และ เบอร์ติดต่อกลับ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ก่อน 12.00  น.

-----------------------------------

ลิงค์กิจกรรม >> http://bit.ly/ThailandNokair

กติการ่วมสนุก
- เพียงโพสต์ภาพบัตรชมภาพยนตร์ Thailand Only #เมืองไทยอะไรก็ได้ 
- ตั้งแต่ 2 ใบขึ้นไปในเครือเมเจอร์ ที่ http://bit.ly/ThailandNokair
- คอมเม้นคำตอบว่า "คุณอยากแพ็คกระเป๋าบินไปเที่ยวจังหวัดใดในเมืองไทยมากที่สุด
ระหว่าง ขอนแก่น / อุบลราชธานี / อุดรธานี พร้อมเหตุผลสั้นๆ
- ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินจากสายการบิน นกแอร์ จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 30,000 บาท
- ตั้งแต่วันนี้ – 10 พ.ค. 2560
- ประกาศผลวันที่ 19 พ.ค. 2560 ที่ Facebook Page : Major Group (fb.me/MajorGroup)
- คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ*

1. การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้
​2. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก โอนกรรมสิทธิ์ หรือคืนเป็นเงินสดได้
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
5. ผู้ได้รับรางวัลสามารถจองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่  31 พ.ค. 60 – 30 มิ.ย. 60 และเดินทางได้ในช่วงเวลา 4 มิ.ย. 60 – 4 ก.ย. 60 (3 เดือน) หากมิใช้สิทธิ์ภายในกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้สิทธิ์เดินทางได้ ในช่วงเวลา 8-10 ก.ค. 2560 และ 12-14 ส.ค.  2560
7. บัตรโดยสารนี้เป็นที่นั่งชั้นประหยัด ( Economy Class ) และไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุดต่อเนื่อง หรือใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นได้
8. การติดต่อขอสำรองที่นั่ง ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนา บัตรประชาชนผู้เดินทาง
สามารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางบินที่ได้ระบุไว้ใน Voucher เท่านั้น และผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียดทั้งขาไป-ขากลับให้ครบถ้วน ไม่สามารถแยกเดินทางได้ทีละเที่ยว
9. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรุณาติดต่อ Call Center 1318 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่วนต่างค่าโดยสาร และต้องทำการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1วันทำการก่อนกำหนดการเดิม
10. สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณีและไม่สามารถเรียกขอใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดได้
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ

รายละเอียดของรางวัล

1. ของรางวัลบัตรโดยสาร RT ไป-กลับ รวม 10 ใบ (แบ่งเป็น 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

2.*เฉพาะเส้นทาง
- ขอนแก่น 4RT = 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
- อุบลราชธานี 4RT = 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
- อุดรธานี 2 RT  = 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง