Major MOMent 12 สิงหาคม 2563 นี้ คุณแม่ดูหนังฟรี ทุกสาขาฯทั่วประเทศ

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนคุณลูกพาคุณแม่ดูหนัง สร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกัน
กับ Major MOMent 12 สิงหาคม 2563 นี้ คุณแม่ดูหนังฟรี ทุกสาขาฯทั่วประเทศ

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ชวนคุณลูกพาคุณแม่ดูหนัง สร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกัน กับ Major MOMent 12 สิงหาคม 2563 นี้

 • แม่ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อลูกซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง
 • ลูกรับเข็มกลัดดอกมะลิ 1 ดอก จากสภาสังคมสงเคราะห์ ฟรี เพียงแสดงตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง เพื่อมอบให้กับคุณแม่แทนคำบอกรัก (จำนวนจำกัด)
 • คุณแม่อายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครหรือต่ออายุ M Gen Freedom ฟรี

 

ระยะเวลากิจกรรม: เฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม 2563

สาขาที่ร่วมรายการ: โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศฯ

 

รายละเอียดเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นวันแม่ 12 สิงหาคม แม่ดูหนังฟรี 1 ที่นั่งเมื่อลูกซื้อ 1 ที่นั่ง 
 2. ภาพยนตร์ที่เลือกใช้สิทธิ์ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ต้องเป็นเรื่อง และ รอบฉายเวลาเดียวกันเท่านั้น สำหรับ ที่นั่งปกติ หรือ ฮันนีมูน ในระบบปกติ และโรงภาพยนตร์ปกติ เท่านั้น (ระบบพิเศษ IMAX, 4DX, Screen X, 3D และ โรงภาพยนตร์คิดส์ ซีนีมาไม่สามารถร่วมรายการได้)
 3. ลูกค้าทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ซื้อ1ที่นั่ง ฟรี 1 ทีนั่ง ได้ที่Booth M GEN เพื่อนำบาร์โค้ต มาสแกนรับสิทธิ์ที่ ตู้ E-Ticket เท่านั้น โดยต้องทำการซื้อตั๋วและชมภาพยนตร์ในรอบวันที่ 12 สิงหาคม
 4. โปรโมชั่นนี้ 1 คน/สิทธิ์
 5. โปรโมชั่นนี้สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 6. โปรโมชั่นนี้ไม่เข้าร่วมกับผู้ประกอบการค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของเมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ้ป   (Merchants)
 7. ภาพยนตร์บางเรื่องขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการฯ เช็ครายละเอียดเพิ่มเติม www.majorcineplex.com
 8. สำหรับการสมัครบัตร หรือต่ออายุ บัตร M GEN Freedom ฟรี ลูกค้าจะต้องมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น) รับสิทธิ์ได้ที่ Booth M GEN
 9. ลูกแสดงตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง รับเข็มกลัดดอกมะลิ จาก สภาสังคมสงเคราะห์ (จำนวนจำกัด)
 10. ลูกค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ที่ทางโรงภาพยนตร์กำหนด
 11. โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram