HIGHLIGHT CONTENT

MAJOR MAGICAL GIFT CELEBRATIONS มหัศจรรย์ความสุขความบันเทิง เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่

  • 15,405
  • 18 ธ.ค. 2020

 

รายละเอียดกิจกรรม

       ลุ้นรับของรางวัล กว่า 400,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 39 ล้านบาท ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง แลกรับ 1 สิทธิ์จับคูปองรางวัล ณ จุดฉีกบัตร หรือ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ บัตรชมภาพยนตร์ฟรี, ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์, คูปองป๊อบคอร์นฟรี, คูปองน้ำอัดลมฟรี, ส่วนลดน้ำอัดลมหรือป๊อบคอร์น, คูปองโยนโบว์ลิ่งฟรี, คูปองร้องคาราโอเกะ, We Fitness, McDonald’s, นาฬิกา GARMIN หรือ มอเตอร์ไซต์ GPX    ของรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 400,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 39 ล้านบาท ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564
สาขาที่ร่วมรายการ :  โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

·         ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เรื่องใดก็ได้ ทุก 2 ที่นั่ง รับ 1 สิทธิ์จับคูปอง ณ จุดฉีกบัตร หรือ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

·         แสดงบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบรับสิทธิ์จับคูปองรางวัล 1 ใบ

·         กรณีซื้อตั๋วผ่านช่องทาง Online แสดง Online Ticket 2 ที่นั่ง ให้กับพนักงาน เพื่อรับสิทธิ์จับคูปองรางวัล 1 ใบ (Online Ticket ต้องเป็นรอบวันเดียวกับที่จับคูปองรางวัล)

·         สงวนสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ/1 สิทธิ์ คูปองเท่านั้น

·         สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

·         ของรางวัลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในและใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

·         คูปองรางวัลทุกรางวัลห้ามนำไปจำหน่าย

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  

เงื่อนไขของรางวัลแต่ละประเภท

 

1. รับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง จำนวน 70,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• เฉพาะที่นั่งปกติ และโรงภาพยนตร์ระบบปกติเท่านั้น ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ   

(E-Ticket) ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และ Major Cineplex Application 

• คูปองตั๋วหนังฟรี 1 สิทธิ์สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

• สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์แรก 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE]

 

2. รับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง เมื่อซื้อ 1 ที่นั่ง จำนวน 40,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• เฉพาะที่นั่งปกติ และโรงภาพยนตร์ระบบปกติเท่านั้น ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 

 (E-Ticket) ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  

• ภาพยนตร์ที่เลือกใช้สิทธิ์ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ต้องเป็นเรื่อง และรอบฉายเวลาเดียวกันเท่านั้น 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• บัตรนี้สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์แรก 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

3.รับสิทธิ์ส่วนลด บัตรชมภาพยนตร์ 40 บาท จำนวน 150,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

•คูปองส่วนลด 40 บาท สำหรับใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และ Major Cineplex Application

•ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64

•บัตรนี้สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์แรก

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

4. รับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ระบบ IMAX ฟรี 1 ที่นั่ง จำนวน 5,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในระบบ IMAX เท่านั้น) ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ Major Cineplex Applicationได้เฉพาะสาขาที่มีระบบ IMAX เท่านั้น 

• คูปองตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ IMAX ฟรี 1 สิทธิ์สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

• สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์แรก 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

5. รับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ระบบ 4DX ฟรี 1 ที่นั่ง จำนวน 5,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในระบบ 4DX เท่านั้น) ใช้สิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ Major Cineplex Applicationได้เฉพาะสาขาที่มีระบบ 4DX เท่านั้น 

• คูปองตั๋วชมภาพยนตร์ระบบ 4DX ฟรี 1 สิทธิ์สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

• สามารถใช้ได้ภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์แรก 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

6. รับสิทธิ์น้ำอัดลมฟรี 1 แก้ว ขนาด 32 ออนซ์ จำนวน 15,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• แสดงคูปองเพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

• ฟรีน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว 

• คูปองน้ำอัดลมฟรี 1 แก้ว ไม่สามารถใช้ร่วมกับชุด Combo set หรือ Movie set ได้ 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

7. รับสิทธิ์น้ำอัดลมฟรี 1 แก้ว เมื่อซื้อ 1 แก้ว จำนวน 20,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• แสดงคูปองเพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

• คูปองน้ำอัดลม 1 ฟรี 1 นี้ใช้ได้กับเครื่องดื่มน้ำอัดลมทุกขนาด 

• น้ำอัดลมฟรี ต้องมีขนาดเท่ากัน หรือ น้อยกว่า เท่านั้น 

• คูปองน้ำอัดลมฟรี 1 แก้ว เมื่อซื้อ 1 แก้ว ไม่สามารถใช้ร่วมกับชุด Combo set หรือ Movie set ได้ 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

8. รับสิทธิ์ส่วนลดน้ำอัดลม 30 บาท จำนวน 30,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• แสดงคูปองเพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

• คูปองส่วนลดน้ำอัดลมสามารถใช้เป็นส่วนลดได้กับน้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ หรือ 44 ออนซ์เท่านั้น 

• ส่วนลดนี้ไม่สามรถใช้ร่วมกับชุด Combo set หรือ Movie set ได้ 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

9. รับสิทธิ์ส่วนลดป๊อบคอร์น 30 บาท จำนวน 20,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• แสดงคูปองเพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

• คูปองส่วนลดป๊อบคอร์น สามารถใช้เป็นส่วนลดได้กับป๊อบคอร์นขนาด 64 ออนซ์ หรือ 85 ออนซ์เท่านั้น 

• ส่วนลดนี้ไม่สามรถใช้ร่วมกับชุด Combo set หรือ Movie set ได้ 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

10. รับสิทธิ์ฟรีป๊อบคอร์น 1 กล่อง ขนาด 46 ออนซ์ จำนวน 15,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• แสดงคูปองเพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

• ฟรี ป๊อบคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง 

• บัตรป๊อบคอร์นฟรี 1 กล่อง ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Combo set หรือ Movie set ได้ 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

11. รับสิทธิ์เล่น Bowling ฟรี 1 เกม จำนวน 5,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• รับสิทธิ์เล่น Bowling ฟรี เพียง  1 เกม (เฉพาะราคาปกติเท่านั้น) 

• สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ Blu-O Rhythm & Bowl ได้ทุกสาขา 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

12. รับสิทธิ์ร้อง Karaoke 1 ชั่วโมง ฟรี 1 ชั่วโมง จำนวน 5,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• รับสิทธิ์ร้องคาราโอเกะซื้อ 1 ชั่วโมง ฟรี 1 ชั่วโมง (เฉพาะราคาปกติเท่านั้น) 

• สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะห้องไม่เกิน Size S,M,L เท่านั้น 

• สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ Blu-O Rhythm & Bowl ได้ทุกสาขา 

• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

13. รับสิทธิ์เฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง ฟรี จำนวน 1,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• แสดงคูปองเพื่อรับสิทธิ์ และบัตรนี้ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 จำกัด 1 สิทธิ์/รายการ/ท่าน 

• คูปองนี้ใช้เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการเท่านั้น ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา สามารถใช้ได้ที่ร้านแมคโดนัลด์ได้ทุกสาขา ยกเว้น บริการจัดส่งถึงบ้าน, สาขาในสนามบิน, เกาะพีพี, อิมแพ็คเมืองทอง, ชาเลนเจอร์ และคิดส์ซาเนีย ที่ไม่ร่วมรายการ 

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• McDonald’s อาหารและภาชนะในภาพทั้งหมดเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

14. รับสิทธิ์เบอร์เกอร์ไก่ เปปเปอร์ ฟรี จำนวน 2,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• แสดงคูปองเพื่อรับสิทธิ์ และบัตรนี้ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 จำกัด 1 สิทธิ์/รายการ/ท่าน 

• คูปองนี้ใช้เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการเท่านั้น ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา สามารถใช้ได้ที่ร้านแมคโดนัลด์ได้ทุกสาขา ยกเว้น บริการจัดส่งถึงบ้าน, สาขาในสนามบิน, เกาะพีพี, อิมแพ็คเมืองทอง, ชาเลนเจอร์ และคิดส์ซาเนีย ที่ไม่ร่วมรายการ 

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• McDonald’s อาหารและภาชนะในภาพทั้งหมดเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

15. รับสิทธิ์พายข้าวโพด หรือ พายสับปะรด ฟรี จำนวน 2,000 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• แสดงคูปองเพื่อรับสิทธิ์ และบัตรนี้ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 จำกัด 1 สิทธิ์/รายการ/ท่าน 

• คูปองนี้ใช้เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการเท่านั้น ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา สามารถใช้ได้ที่ร้านแมคโดนัลด์ได้ทุกสาขา ยกเว้น บริการจัดส่งถึงบ้าน, สาขาในสนามบิน, เกาะพีพี, อิมแพ็คเมืองทอง, ชาเลนเจอร์ และคิดส์ซาเนีย ที่ไม่ร่วมรายการ 

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• McDonald’s อาหารและภาชนะในภาพทั้งหมดเป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

16. รับสิทธิ์ WE Fitness Society ทดลองเล่นฟรี 7 วัน จำนวน 10,000 รางวัล

• คูปองไม่สามารถคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

• ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่แผนกต้อนรับล่วงหน้า พร้อมแสดงบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ 

• สามารถใช้ได้เฉพาะ สาขา Society เท่านั้น (รัชโยธิน ,เอสพานาดรัชดา,สุขุมวิทเอกมัย,ปิ่นเกล้า,เอสพานาดแคราย) 

• คูปองใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• ไม่เข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

17. รับสิทธิ์ WE Fitness Society ทดลองเล่นฟรี 14 วัน จำนวน 4,000 รางวัล

• คูปองไม่สามารถคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

• ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่แผนกต้อนรับล่วงหน้า พร้อมแสดงบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ 

• สามารถใช้ได้เฉพาะ สาขา Society เท่านั้น (รัชโยธิน ,เอสพานาดรัชดา,สุขุมวิทเอกมัย,ปิ่นเกล้า,เอสพานาดแคราย) 

• คูปองใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• ไม่เข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

18. รับสิทธิ์ WE Fitness Society ทดลองเล่นฟรี 1 เดือน จำนวน 1,000 รางวัล

• คูปองไม่สามารถคืน หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

• ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่แผนกต้อนรับล่วงหน้า พร้อมแสดงบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ 

• สามารถใช้ได้เฉพาะ สาขา Society เท่านั้น (รัชโยธิน ,เอสพานาดรัชดา,สุขุมวิทเอกมัย,ปิ่นเกล้า,เอสพานาดแคราย) 

• คูปองใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 64 

• ไม่เข้าร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

19. รางวัลนาฬิกา Garmin รุ่น Fenix 5s plus Sapphire มูลค่า 29,900 บาท จำนวน 4 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• รับฟรี นาฬิกา Garmin รุ่น Fenix 5s plus Sapphire จำนวน 1 เรือน 

• ผู้โชคดีติดต่อยืนยันสิทธิ์พร้อมท้ายคูปองรางวัลที่ได้รับ และให้ข้อมูลส่วนตัว พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประชาชน กับเจ้าหน้าที่ฯ  เพื่อบันทึกสิทธิ์ผู้โชคดี ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) ณ สาขาที่ได้รับรางวัล  

• ผู้โชคดีต้องเก็บท้ายคูปองที่ได้รับรางวัลไว้ เพื่อมาแสดงหลักฐานการรับรางวัลอีกครั้งตามที่บริษัทฯกำหนด  

• เจ้าหน้าที่จากทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ฯ ติดต่อกลับทางผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อแจ้งข้อมูลการเตรียมเอกสารเพื่อแสดงรับมอบรางวัล  

• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล โดยจ่าย ณ วันที่ได้รับของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 

• ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเอง ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด  

• ผู้โชคดีต้องทำตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนด (สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับของรางวัลได้ที่ www.majorcineplex.com) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE] 

 

20. รางวัลรถมอเตอร์ไซค์ GPX มูลค่า 58,500 บาท จำนวน 10 รางวัล

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

• รับฟรี รถมอเตอร์ไซค์ GPX จำนวน 1 คัน 

• ผู้โชคดีติดต่อยืนยันสิทธิ์พร้อมท้ายคูปองรางวัลที่ได้รับ และให้ข้อมูลส่วนตัว พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประชาชน กับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อบันทึกสิทธิ์ผู้โชคดี ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) ณ สาขาที่ได้รับรางวัล  

• ผู้โชคดีต้องเก็บท้ายคูปองที่ได้รับรางวัลไว้ เพื่อมาแสดงหลักฐานการรับรางวัลอีกครั้งตามที่บริษัทฯกำหนด  

• เจ้าหน้าที่จากทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ฯ ติดต่อกลับทางผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อแจ้งข้อมูลการเตรียมเอกสารเพื่อแสดงรับมอบรางวัล  

• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล โดยจ่าย ณ วันที่ได้รับของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 

• ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเอง ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด  

• ผู้โชคดีต้องทำตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนด (สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการรับของรางวัลได้ที่ www.majorcineplex.com) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

[คูปองห้ามซื้อขายโดยเด็ดขาด NOT FOR SALE]