HIGHLIGHT CONTENT

ฉลองเปิดสาขาใหม่ ดูหนังฟรี ตลอดทั้งวัน ที่ เมเจอร์ฯ โลตัส จอมทอง เชียงใหม่

  • 4,777
  • 23 ม.ค. 2019

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : เฉพาะ 24 มกราคม 2561

สาขาที่ร่วมรายการ : เมเจอร์ฯ โลตัส จอมทอง เชียงใหม่ เท่านั้น

เงื่อนไข  :

- รับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่โรงภาพยนตร์ ที เมเจอร์ โลตัส จอมทอง เชียงใหม่

- สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

- เฉพาะวันที่ 24 มกราคม 62 เท่านั้น