สมาชิก M GEN รับสิทธิ์ชม "SECURITY โคตรยามอันตราย" จำนวน 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง

สมาชิก M GEN รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ SECURITY โคตรยามอันตราย
จำนวน 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง

เงื่อนไข
1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิก MGEN เพื่อรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์เรื่อง SECURITY โคตรยามอันตราย จำนวน 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง (ในราคาปกติ / ที่นั่งปกติเท่านั้น)
2. ใช้สิทธิ์ได้ที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋วเท่านั้น
3. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก
4. สิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่ง ลูกค้าไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และสิทธิ์นี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 – ตลอดโปรแกรมฉาย

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram