สมาชิก M GEN แลกรับบัตรคอนเสิร์ต SAMED IN LOVE

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M GENERATION
แลกรับบัตรคอนเสิร์ต SAMED IN LOVE

 

 

รายละเอียด

คะแนน MGEN 200 คะแนน แลกบัตรคอนเสิร์ต SAMED IN LOVE มูลค่า 1,200 บาท 25 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
(แสดงในวันที่ 6 มิ.ย.2558 @ ณ หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง)

 

เงื่อนไข

• นำบัตรสมาชิก M GEN พร้อมบัตรประชาชน ติดต่อแลกของรางวัลได้ที่บูธ M GEN ทุกสาขา
• บัตรสมาชิก M GEN ทุกประเภท สามารถเข้าร่วมรายการแลกของรางวัลได้ โดยจะต้องมีคะแนนครบตามเงื่อนไข ไม่สามารถนำบัตรอื่นมารวมคะแนนได้
• ของ รางวัลมีจำนวนจำกัด (รางวัลรวมทุก สาขาที่ร่วมรายการ) สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ยื่นเอกสารการแลกรางวัลก่อนมีสิทธิ์ก่อน โปรดตรวจสอบจำนวนของรางวัลได้ที่บูธ M GEN ก่อนแลกทุกครั้ง
• ผู้ ที่ทำการแลกของรางวัลทุกรางวัล ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และทำข้อตกลงรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• ของรางวัลที่ทำการแลกนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

ระยะเวลา
11 - 31 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ : บัตรคอนเสิร์ตนี้ ลูกค้าต้องมารับที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เท่านั้น! ในระหว่างวันที่ 2-3 มิ.ย. 58 เวลา 14:00-18:00 น.

 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram