HIGHLIGHT CONTENT

พิเศษ! สมาชิก M GEN ซื้อตั๋วผ่าน Major Cineplex Super App รับคะแนนเพิ่ม 3 เท่า "Ad Astra | ภารกิจตะลุยดาว" ตั้งแต่ 5-18 กันยายน 2562

  • 5,832
  • 05 ก.ย. 2019

พิเศษ! สมาชิก M GEN ซื้อตั๋วผ่าน Major Cineplex Super App รับคะแนนเพิ่ม 3 เท่า Ad Astra | ภารกิจตะลุยดาว

ระยะเวลาโปรโมชัน : ตั้งแต่ 5 - 18 กันยายน 2562

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าผ่านทาง Major Cineplex Super APP เท่านั้น
  • โปรโมชั่นดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกรอบ หรือเปลี่ยนแปลงที่นั่ง หรือแลกเป็นเงินสดได้