ต้อนรับวันสตรีสากล 8 มีนาคม 63 สมาชิก M GEN ผู้หญิง ใช้ 8 คะแนนแลกรับตั๋วหนัง ป๊อบคอร์น หรือ น้ำอัดลม

วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2563 สมาชิก M GEN ผู้หญิง ใช้  8 คะแนน แลกรับตั๋วหนัง ป๊อบคอร์น หรือ น้ำอัดลม 

ระยะเวลาที่ร่วมโปรโมชั่น : 8 มีนาคม 2563
สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

  • M GEN Points 8 คะแนน แลกรับ ตั๋วหนังระบบดิจิตอล หรือ IMAX หรือ 4DX  (ที่นั่งปกติ) 1 ใบ
  • M GEN Points 8 คะแนน แลกรับ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว
  • M GEN Points 8 คะแนน แลกรับ ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง

     **  พิเศษ สำหรับผู้หญิง สมัครสมาชิก หรือ ต่ออายุ M GEN ทุกคลับ ฟรี !

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก M GEN ผู้หญิง ทุกคลับ
  • สิทธิ์การแลกรางวัลโดยใช้ M GEN Points 8 คะแนนแลกรับตั๋วหนังที่นั่งปกติ ในระบดิจิตอล ระบบ IMAX หรือ ระบบ 4DX ได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ โดยรูดบัตร M GEN (ไม่สามารถเพิ่มส่วนต่างในการอัพเกรดที่นั่งได้) หรือแลกรับ น้ำอัดลม ขนาด 32 ออนซ์ 1 แก้ว หรือ ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ 1 กล่อง โดยสามารถแสดงบัตร M GEN เพื่อใช้คะแนนแลกรับได้ที่จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น
  • สมาชิก 1 ท่านสามารถแลกได้รางวัลละ 1 สิทธิ์
  • สำหรับโปรโมชั่นสมัครหรือต่ออายุบัตร M GEN ฟรี ทุกคลับ รับสิทธิ์ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมชั่น 8คะแนน แลกตั๋วหนังสำหรับชมภาพยนต์ในวันที่ 8 มีนา เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram