HIGHLIGHT CONTENT

Krungsri IMAX The Viral Challenge

  • 6,223
  • 22 ก.ย. 2014

 

Krungsri  IMAX The Viral Challenge

การประกวดคลิปวีดีโอแบบสั้น  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย  ภายใต้หัวข้อ “Krungsri IMAX The Viral Challenge”   เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์อันไร้ขีดจำกัดในการชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

  1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ  ไม่จำกัดสาขาและคณะ
  2. มีสมาชิกในทีม 2 – 5 คน  แต่ละทีมสามารถส่งงานได้ไม่จำกัดจำนวน

รายละเอียดการแข่งขัน รอบที่ 1     รอบคัดเลือก 1.ออกแบบโครงร่างเนื้อหาและภาพ story board ในหัวข้อ “Krungsri IMAX The Viral Challenge”  ความยาวไม่เกิน 5นาที   โดยภายในคลิปจะต้อง 1. 1 สื่อสารให้ผู้ชมทราบว่าไอแมกซ์ เป็นแบรนด์พรีเมียม ที่แสดงให้เห็นถึงการดูภาพยนตร์ที่สนุกกว่า 1.2 สื่อสารองค์ประกอบไอแมกซ์อย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจน เช่น ความใหญ่ ความสนุก ความละเอียด ความคมชัด ความยื่นของสามมิติที่มากกว่า เสียงที่ดีกว่าโดยไม่จำเป็นต้องครบทุกองค์ประกอบ 1.3 มีโลโก้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ผลิตภัณฑ์ธนาคาร และสาขาธนาคารในฉากใดฉากหนึ่ง หรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง story board คือ การเขียนแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์   โดยแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ อาทิ ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูด และแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการนำเสนออย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาจริงๆ 3. เกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจาก การคิดนอกกรอบ ไม่เป็นการเสนอเหนือหาแบบ Pure information เพียงอย่างเดียว ต้องประกอบด้วย 3.1 มีความ ENGAGE ให้รู้สึกอินและตรึงตาใจ กับข้อมูลที่นำเสนอ 3.2 มีความ VIRALITY ผู้ชมอยากบอกต่อ อยากส่งต่อ อยากแชร์ 3.3 มี ENTERTAINMENT ผู้ชม สนุก และ สนใจ 3.5 FRESH มีความสดใหม่ขอไอเดีย แปลก ไม่ซ้ำใคร 4. รูปแบบการส่งผลงาน สามารถดำเนินงานได้ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 2.1 การวาดภาพขาวดำ พร้อมระบุคำบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ 2.2 การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคสร้างภาพ พร้อมระบุคำบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ 2.3 การถ่ายภาพจริง พร้อมระบุคำบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ 5. ส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน โดยมีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 DPI ไปที่ KrungsriIMAXviral@gmail.com โดยใช้หัวเรื่อง หรือ Subject ของอีเมลล์ว่า ประกวด Krungsri IMAX The Viral Challenge หมดเขตสมัคร และส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น. เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก - ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิด “Krungsri IMAX The Viral Challenge” 50% - ความคิดสร้างสรรค์ และความน่าสนใจของผลงาน 50% คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - ตัวแทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) - ตัวแทนจากโรงภาพยนตร์ IMAX - อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 2 รอบ Final (10 ทีม) 1. นำ Story Board ที่นำเสนอในรอบแรก มาผลิตเป็นคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่มีความละเอียดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 720 pixel 2. อัพโหลดผลงานส่งทาง KrungsriIMAXviral@gmail.com โดยใช้หัวเรื่อง หรือ Subject ของอีเมลล์ว่า ประกวด Krungsri IMAX The Viral Challenge (รอบชิงชนะเลิศ) 3. ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในวันตัดสินการประกวด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เกณฑ์การตัดสินรอบ Final 1. คะแนนการไวรัลออนไลน์ของคลิป(การกดไลค์และการบอกต่อ) 30% 2. คะแนนจากคณะกรรมการ -ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้องกับแนวคิด “Krungsri IMAX The Viral Challenge” 20% - Engagement , Virality, Entertainment , Fresh ความมีส่วนร่วม ความบอกต่อ ความสนุก ความสดใหม่ของงาน 50% รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล บัตรชมภาพยนตร์ IMAX 4DX 60 ใบ มูลค่า 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล บัตรชมภาพยนตร์ IMAX 4DX 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล บัตรชมภาพยนตร์ IMAX 4DX 40 ใบ มูลค่า 20,000 บาท รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล บัตรชมภาพยนตร์ IMAX 4DX 40 ใบ มูลค่า 20,000 บาท เงินสนับสนุนการถ่ายทำรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม ทีมละ 2,500 บาท รวม 25,000 บาท และทุกทีมที่เข้ารอบรับบัตรชมภาพยนตร์ไอแมกซ์ทีมละ 4 ใบ การสมัครเเละส่งผลงาน 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/IMAXVIRAL 2. ส่งใบสมัครพร้อมอัพโหลดผลงานได้ที่ KrungsriIMAXviral@gmail.com โดยใช้หัวเรื่อง หรือ Subject ของอีเมลล์ว่า ประกวด Krungsri IMAX The Viral Challenge สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสภิดา ไชยคุณ (แตน) โทร. 093 218 3093 และ www.facebook.com/IMAXVIRAL กำหนดการโครงการ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557 รับสมัคร และเปิดรับผลงาน 24 ตุลาคม 2557 ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 3 พฤศจิกายน 2557 กำหนดส่ง Viral Video รอบชิงชนะเลิศ 4 - 23 พฤศจิกายน 2557 เริ่มการโหวต Viral Video รอบชิงชนะเลิศ 27 พฤศจิกายน 2557 การนำเสนอผลงาน และประกาศผลการประกวด ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ หมายเหตุ: รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ 1. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในคลิปที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นผลงาน ต้นฉบับที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ทาง Social Network ไม่เคยถูกส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ 2. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด และห้ามส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากคณะกรรมการตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ 3. ผลงานจะต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เเละต้องไม่สร้างความแตกเเยก 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายมิวสิควิดีโอเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด สามารถใช้กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ กล้องโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ทุกชนิด 5. ก่อนทำการถ่ายทำภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทีมงาน 6. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ขนาดใหญ่อันอาจกีดขวางลูกค้าภายในโรงภาพยนตร์ และธนาคาร เช่น ดอลลี่ ชุดไฟ หรือตั้งขาตั้งกล้องตั้งค้างไว้เป็นเวลานาน 4. คลิปผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล 6. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา คลิปวิดีโอมีเนื้อหาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ปุ่ม  Download  ได้เลย Download