คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส แลกบัตรชมภาพยนตร์ ป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม

สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า สามารถนำคะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส แลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ป๊อปคอร์น และ/หรือเครื่องดื่ม

1,000 คะแนน แลกใช้แทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์
900 คะแนน แลกป๊อปคอร์น 46 ออนซ์ และเครื่องดื่ม 22 ออนซ์ มูลค่า 90 บาท 1 ชุด
1,300 คะแนน แลกป๊อปคอร์น 85 ออนซ์ และเครื่องดื่ม 44 ออนซ์ มูลค่า 130 บาท 1 ชุด

เงื่อนไข
● สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และ/หรือโฮมโปร วีซ่า (เฉพาะบัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสม iPoint เท่านั้น
● สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม iPoint แทนเงินสด เพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ และ/หรือแลกชุดป๊อปคอร์น เฉพาะสินค้นที่ร่วมรายการ ณ เคาน์เตอร์ Box Office โรงภาพยนตร์เท่านั้น
● สามารถใช้แลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ทุกระบบ ทุกประเภทที่นั่ง
● มูลค่าบัตรชมภาพยนตร์ที่เหลือหลังการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี หรือโฮมโปร วีซ่า เท่านั้น
● คะแนนสะสม iPoint จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ เมื่อมีการแลกอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ
● กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านรายการ iPoint
● เมื่อมีการทำการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้
● ลูกค้าต้องใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
● คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
● คะแนนสะสม iPoint ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต)


พิเศษ Ladie's Friday ทุกวันศุกร์ เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม ใช้คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส 1,500 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง

เงื่อนไข
● สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม (เฉพาะบัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสม iPoint เท่านั้น
● สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม iPoint แลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ณ เคาน์เตอร์ Box Office โรงภาพยนตร์เท่านั้น
● สามารถใช้แลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้เฉพาะระบบปกติ และที่นั่งปกติ เท่านั้น
● จำกัดการแลกคะแนนได้สูงสุด 2 ที่นั่ง/บัตร/วัน
● หากต้องการใช้สิทธิ์มากกว่า 2 ที่นั่ง/วัน สามารถใช้คะแนน 1,000 คะแนน แลกเป็นส่วนลด 100 บาทได้ ในรายการ iPoint
● เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม iPoint เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 (เฉพาะวันศุกร์)

ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์)

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram