ลูกค้า dtac reward ดูหนังราคาพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า dtac reward (Silver) รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง 129 บาท

สำหรับลูกค้า dtac reward Xtra (Gold) และ BLUE MEMBER รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง 99 บาท พร้อม Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon และ Privilege chair ได้ฟรี

เงื่อนไข
● ลูกค้า dtac รับสิทธิ์ผ่าน Application ของ dtac จากนั้นนำรหัส 12 หลัก มาใช้รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket Promotion) หน้าโรงภาพยนตร์
● รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ เฉพาะที่นั่งปกติ ระบบ Digital 2D เท่านั้น
● ลูกค้า dtac reward (Silver) สามารถอัพเกรดที่นั่ง Honeymoon Seat / Privilege Chair หรือระบบ Digital 3D, Atmos 3D ได้ โดยลูกค้าต้องชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์จากราคาที่นั่งปกติ ระบบปกติ (ยกเว้น IMAX, 4DX และเก้าอี้ VIP ทุกประเภท)
● ลูกค้า dtac reward Xtra (Gold) และ BLUE MEMBER สามารถอัพเกรดที่นั่ง Honeymoon Seat / Privilege Chair ได้ฟรี ในกรณีที่มีที่นั่งว่าง และสามารถชมระบบ Digital 3D, Atmos 3D ได้ โดยลูกค้าต้องชำระส่วนต่างค่าบัตรชมภาพยนตร์จากระบบปกติ (ยกเว้น IMAX, 4DX และเก้าอี้ VIP ทุกประเภท)
● จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / 1 ที่นั่ง / สัปดาห์
● จำกัดจำนวน 16,000  ที่นั่ง / สัปดาห์ รวม 832,000 ที่นั่ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น รวมทุกสาขา
● ลูกค้าต้องใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ ณ วันที่มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
● สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการ ส่งเสริมการขายอื่นๆ
● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา 26 มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2561

โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram