ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลพบุรี

ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลพบุรี
ดูหนังฟรี จำนวน 700 ที่นั่ง

เงื่อนไข

● เพียงแสดง Application Major Movie Plus ที่จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์
● บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง / วัน (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
● สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น

ระยะเวลา : 15-21 กุมภาพันธ์ 2559
เฉพาะที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ลพบุรี เท่านั้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram