HIGHLIGHT CONTENT

Fantatsic Beasts Eater Bucket Set ที่แฟนหนังไม่ควรพลาด!

  • 12,482
  • 20 พ.ย. 2018

Fantatsic Beast Eater Bucket Set

เริ่มจำหน่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นต้นไปหรือจนสินค้าจะหมด
ราคา : Tier 1: 300 บาท  / Tier 2: 320 บาท / Tier 3: 340 บาท มี 2 แบบให้เลือกสะสม

ในชุดประกอบด้วย

+นิวท์ อีทเทอร์ บัคเก็ต หรือ มิฟเฟลอร์ อีทเทอร์ บัคเก็ตพร้อมป๊อปคอร์นขนาด 76 ออนซ์ 1 ถัง
+น้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

+ Plus Set…พิเศษสุด เพียงเพิ่ม 60 บาท รับป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ 1 กล่อง  กับ น้ำอัดลมขนาด 22 ออนซ์ 1 แก้ว