ดูหนังฟรี ฉลองเปิดสาขาใหม่ อีจีวี โลตัส สุราษฎร์ธานี

 

ฉลองเปิดสาขาใหม่ อีจีวี โลตัส สุราษฎร์ธานี
ดูหนังฟรี จำนวน 500 ที่นั่ง

เงื่อนไข

● เพียงแสดง Application Major Movie Plus ที่จุดลงทะเบียน
● บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
● สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ที่นั่ง เท่านั้น 

ระยะเวลา : 21 - 25 สิงหาคม 2558
สาขาที่ร่วมรายการ : อีจีวี โลตัส สุราษฎร์ธานี

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram