HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับชุดดาบ Deadpool 2 ผ่านกิจกรรมตอบคำถามผ่าน LINE ON AIR

  • 1,558
  • 25 พฤษภาคม 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับชุดดาบ Deadpool 2 จำนวน 1 รางวัล
ผ่านกิจกรรมตอบคำถามผ่าน LINE ON AIR วันที่ 18 พ.ค. 61 


รายชื่อผู้โชคดี

คุณอติภัทร พุ่มเกื้อ  b.rzsknzlr@gmail.com  083596XXXX

ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ ผ่าน E-mail : online@majorcineplex.com ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2561 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

1. ลูกค้าทำการส่งเอกสารผ่านทาง Email ดังนี้ 
           - สำเนาบัตรประชาชน
           - กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และ สาขาที่ต้องการรับของรางวัล
2. เมื่อได้รับหลักฐานและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้ทางสาขาภายใน 14 วันทำการ