ชม COCO ในระบบ 4DX ทุก 2 ที่นั่ง รับที่คั่นหนังสือ ฟรีจำนวน 1 ชุด (มี 4 ชิ้น)

ชม COCO ในระบบ 4DX ทุก 2 ที่นั่ง
รับที่คั่นหนังสือ ฟรีจำนวน 1 ชุด (4 ชิ้น)

เงื่อนไข
- ที่คั่นหนังสือ เริ่มแจกตั้งแต่ 30 พ.ย. 60 – 13 ธ.ค. 60 หรือจนกว่าของจะหมด
- เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 4DX ทุก 2 ที่นั่งพร้อมโชว์สื่อให้พนักงานหน้า Box Office เพื่อรับที่คั่นหนัง ฟรีจำนวน 1 ชุด (4 ชิ้น)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- สินค้ามีจำนวนจำกัดเพียง 100 ชิ้น

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram