ขนม BUNBUN ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง

ขนม BUNBUN ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง
เพียงสะสม ความมันส์ จากซองบันบัน ครบ 20 ฝัก
เริ่ม 1 มี.ค - 15 พ.ค 2560

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.calbee.co.th

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram