มาแล้ว!! Abominable Bucket Set ราคา 350 บาท

มาแล้ว!! Abominable Bucket Set ราคา 350 บาท

วันเริ่มจำหน่าย 11 ตุลาคม 2652 เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Abominable Bucket Set  ประกอบด้วย
+อะโบมินเอเบิ้ล บัคเก็ต พร้อมป๊อปคอร์นขนาด 100 ออนซ์ 1 ถัง
+แก้วน้ำลายอะโบมินเอเบิ้ล พร้อมน้ำอัดลมขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram