HIGHLIGHT CONTENT

ตั๋วหนังมีค่าอย่าทิ้ง Moviecation3 ขอแนะนำอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

  • 5,158
  • 19 เม.ย. 2018

         เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

กิจกรรมเริ่ม : ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 
จับ Lucky Draw : 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผล :  6 สิงหาคม 2561 ที่ www.majorcineplex.com

 

แนะนำอุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

 

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่
         ตั้งชื่อตามยอดเขาสำคัญของ อุทยานแห่งชาติ คือ "ดอยผ้าห่มปก" สูง 2,285 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศรองจากดอยอินทนนท์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมพืชพรรณ สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล นกกินปลีแดงหัวไพลิน ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่ออันที่ 4 กันยายน 2543 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 97 ของประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำพุร้อนแม่ปาง ดอยผ้าห่มปก โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ น้ำตกโป่งน้ำดัง น้ำตกปู่หมื่น น้ำตกนามะอื้น น้ำตกแม่แฮง น้ำตกห้วยเฮี่ยน น้ำตกตาดหมอก น้ำตกตาดเหมย น้ำตกตาดหลวง ถ้ำห้วยบอน น้ำรู และดอยลาง


ถ้ำห้วยบอน อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
         
เดิมชื่อดอยหลวงหรือดอยอ่างกา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศ มีความสูงประมาณ 2,565 เมตร   จากระดับน้ำทะเล ด้วยความสูงของพื้นที่ทำให้สภาพป่ามีความคล้ายป่าดึกดำบรรพ์ คือ ตามต้นไม้ถูกปกคลุม    ด้วยมอสส์ เฟินและตะไคร่น้ำ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2515 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวังควาย ถ้ำบริจินดา น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริธาร น้ำตกผาดอกเสี้ยว น้ำตกสิริภูมิ ยอดดอยอินทนนท์ กลุ่มน้ำตกแม่ปาน


กิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
         
เกิดจากการรวมกันของวนอุทยานถ้ำปลา และวนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหลายเทือกสลับกันเป็นลูกคลื่น เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยต่อเนื่องไปจนจรดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มียอดเขาที่สำคัญคือ "ยอดเขาดอยลาน" สูงจากระดับน้ำทะเล 1,918 เมตร ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 116 ของประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ถ้ำปลา ถ้ำพระบาทคู่หรือถ้ำจักตอก น้ำตกผาเสื่อ น้ำตกแม่สะงากลาง น้ำตกห้วยโป่งอ่อน ถ้ำผาแดง ทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนพลังน้ำแม่สะงา


ปางอุ๋ง อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
          
เรียกตามชื่อของ "น้ำตกชาติตระการ"มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินทรายสูงสลับซับซ้อน  มีหน้าผาสูงทำให้เกิดน้ำตกที่สวยงาม ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ "ภูไก่ห้อย,,สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,277 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำภาค และแม่น้ำลำแควน้อย ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2530 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกชาติตระการ ผาแดง ผากระดานเลข เขาช้างล้วง น้ำตกนาจาน น้ำตกผาคุคา


น้ำตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

 

อุทยานแห่งชาติผาแดง จังหวัดเชียงใหม่
          
เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติเชียงดาว มีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาติดต่อกันจากดอยเชียงดาวและ ดอยผาแดง ประกอบไปด้วยยอดดอยหลายแห่งและที่ราบที่ถูกปกคลุมด้วยป่าใหญ่ เป็นแหล่งต้นน้ำของ แม่น้ำปิงและแม่น้ำแตงอีกด้วย ได้รับการประกาศ จัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 99 ของประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกห้วยหก น้ำตกปางตอง ถ้ำแกลบ ดอยผาตั้ง ดอยผาแดง บ่อน้ำร้อนโปงอ่าง จุดชมทิวทัศน์ยอดดอยถ้วย


น้ำตกศรีสังวาลย์ อุทยานแห่งชาติผาแดง

 

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน
          
มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มียอดดอยคำเป็นยอดดอยสูงสุด ที่ความสูง 1,294 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำน่าน ซึ่งไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 104 ของประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

นาน้อย คอกเสือ ปากนาย แก่งหลวงน้ำน่าน ดอยผาชู้ ผาหัวสิงห์ ดอยเสมอดาว ทิวทัศน์สองตั้ง แม่น้ำน่าน


เสาดินนาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 

ร่วมกิจกรรมลุ้นที่พัก พร้อมแพ็กเกจการเดินทางฟรี ได้แล้ววันนี้!!!

            เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 1 ที่นั่ง กรอกรหัสบัตรชมภาพยนตร์ในแอพลิเคชั่นของแคมเปญนี้ www.moviecation3.com ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักพร้อมแพ็กเกจเดินทาง มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

            ผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน (50 รางวัล รางวัลละ 2 คน) สามารถตรวจสอบและจองที่พักของอุทยานได้ที่ลิงค์นี้ http://nps.dnp.go.th//reservation.php?option=home โดย Voucher ที่พักของกรมอุทยานแห่งชาติจะมีอายุการใช้งานได้ 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)