HIGHLIGHT CONTENT

ฉลองครบรอบ 15 ปี TCL รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง

  • 3,565
  • 17 ธ.ค. 2018

เงื่อนไข :
1. ลูกค้าจะได้รับ QR Code สำหรับชมภาพยนตร์ เพียงซื้อสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด (ยึดวันที่บนใบเสร็จ) แล้วนำใบเสร็จเข้าไปลงทะเบียนรับประกัน ที่ www.tclthai.com โดยบริษัทจะจัดส่ง QR Code สำหรับชมภาพยนตร์ให้ทางอีเมล์เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการจัดส่งอีเมล์ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
2. ลงทะบียนรับประกันสินค้าเพื่อรับ QR Code สำหรับชมภาพยนตร์ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 62 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3. QR Code สามารถนำไปรับบัตรชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และอีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น ไอคอน ซีเนคอนิค, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดา / สามารถใช้ชมภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ เฉพาะที่นั่งปกติ ระบบปกติเท่านั้น
4. การแจกบัตรชมภาพยนตร์ จำกัดเพียง 1,500 สิทธิ์แรกเท่านั้น (ทีวี 1 เครื่อง ต่อ 1 สิทธิ์ จำนวน 2 ที่นั่ง)
5. QR Code หมดอายุ 31 ธันวาคม 2562
6. บริษัทของสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้น