“Happiness Movie With dtac 2018” ลูกค้า dtac รับสิทธิ์ดูภาพยนตร์ในราคาพิเศษ ทุกเรื่อง ทุกรอบ

 

 

“Happiness Movie With dtac 2018”

ลูกค้า dtac รับสิทธิ์ดูภาพยนตร์ในราคาพิเศษ ทุกเรื่อง ทุกรอบ (1 รหัส/ 1 ที่นั่ง)

 

  • dtac Reward (Silver) ดูหนังราคา 129 บาท
  • dtac Xtra (Gold) /Blue member ดูหนังราคา 99 บาท

 

วิธีการรับสิทธิ์  

 ลูกค้า dtac รับสิทธิ์ผ่าน Application ของ dtac จากนั้นนำ Barcode / QR

  มาสแกนใช้รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ ที่ตู้ E-Ticket promotion

 

ระยะเวลา 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มกราคม 2562

เงื่อนไข 

1. ลูกค้า dtac (Silver Member) ได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง 129 บาท (1 สิทธิ์/เดือน)  (1 สิทธิ์/1 ที่นั่ง) ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon ได้โดยชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม

2. ลูกค้า dtac (Gold Member) และ BLUE MEMBER ได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง 99 บาท (1 สิทธิ์/เดือน)  (1 สิทธิ์/1 ที่นั่ง) Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon และ Privilege chair ได้ฟรี

3. เฉพาะระบบปกติ 2D และสิทธิพิเศษของแต่ละประเภท reward/Xtra และ BLUE MEMBER

 

ประเภทที่นั่ง

1.  dtac Silver Member ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon ได้โดยชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม

2. dtac Gold Member และ BLUE MEMBER ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon และ Privilege chair ได้ฟรี

 

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram