HIGHLIGHT CONTENT

“Happiness Movie With dtac 2018” ลูกค้า dtac รับสิทธิ์ดูภาพยนตร์ในราคาพิเศษ ทุกเรื่อง ทุกรอบ

  • 78,382
  • 30 ม.ค. 2018

 

 

“Happiness Movie With dtac 2018”

ลูกค้า dtac รับสิทธิ์ดูภาพยนตร์ในราคาพิเศษ ทุกเรื่อง ทุกรอบ (1 รหัส/ 1 ที่นั่ง)

 

  • dtac Reward (Silver) ดูหนังราคา 129 บาท
  • dtac Xtra (Gold) /Blue member ดูหนังราคา 99 บาท

 

วิธีการรับสิทธิ์  

 ลูกค้า dtac รับสิทธิ์ผ่าน Application ของ dtac จากนั้นนำ Barcode / QR

  มาสแกนใช้รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษ ที่ตู้ E-Ticket promotion

 

ระยะเวลา 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มกราคม 2562

เงื่อนไข 

1. ลูกค้า dtac (Silver Member) ได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง 129 บาท (1 สิทธิ์/เดือน)  (1 สิทธิ์/1 ที่นั่ง) ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon ได้โดยชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม

2. ลูกค้า dtac (Gold Member) และ BLUE MEMBER ได้รับสิทธิ์ซื้อบัตรภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง 99 บาท (1 สิทธิ์/เดือน)  (1 สิทธิ์/1 ที่นั่ง) Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon และ Privilege chair ได้ฟรี

3. เฉพาะระบบปกติ 2D และสิทธิพิเศษของแต่ละประเภท reward/Xtra และ BLUE MEMBER

 

ประเภทที่นั่ง

1.  dtac Silver Member ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon ได้โดยชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม

2. dtac Gold Member และ BLUE MEMBER ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon และ Privilege chair ได้ฟรี