สมาชิก M GEN ดูหนังวันที่ 31 ตุลาคม รอบตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 13 คะแนน

สมาชิก M GEN ดูหนังวันที่ 31 ตุลาคม รอบตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 13 คะแนน

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น!

สาขาที่ร่วมกิจกรรม : ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตร GEN ทุกคลับ
- ลูกค้าที่ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ วันที 31 ตุลาคม 62 รอบฉายตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป รับคะแนนพิเศษ  13 คะแนน โดยคะแนนพิเศษจะ- เข้าระบบวันที่  7 พฤศจิกายน 2562
- สมาชิก 1 ท่าน/1 สิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้ สำหรับการซื้อตั๋วหนังที่มีมูลค่ามากกว่า 50 บาท จึงจะสามารถร่วมโปรโมชั่นได้
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถนำคะแนนมาร่วมกับคะแนนพิเศษโปรโมชั่นอื่นได้
- โปรโมชั่นนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram