เปลี่ยนแปลงหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ / อีเมล
สมาชิกบัตร M Pass

กรุณาระบุรายละเอียดเพื่อค้นหาข้อมูล
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล / หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อค้นหาข้อมูล *
หมายเลขบัตร M Pass (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 16 หลัก) *
หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
หมายเลขบัตร M PASS
แพคเกจบัตร M PASS
วันเริ่มต้นแพคเกจ
วันสิ้นสุดแพคเกจ
รหัสแพคเกจ
ระบุอีเมลที่ต้องการเปลี่ยน
ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเปลี่ยน (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 10 หลัก)

* หากมีการแก้ไขข้อมูลสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สมาชิก M Pass จะสามารถแก้ไขข้อมูลในครั้งถัดไปได้ หลังการแก้ไขครั้งล่าสุดอย่างน้อย 1 วัน