เปลี่ยนแปลง หมายเลขบัตรเดบิต / เครดิต
สมาชิกบัตร M Pass

กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง
ชื่อผู้ถือบัตร (กรุณาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ) *
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 10 หลัก) *
หมายเลขบัตร M Pass (พิมพ์เฉพาะตัวเลข 16 หลัก) *
E-mail *
ระบุหมายเลขบัตรเดบิต / เครดิต
(บัตรปัจจุบันที่ใช้ชำระค่าบริการรายเดือน)
(พิมพ์เฉพาะตัวเลข 16 หลัก)*
ระบุบัตรเดบิต / เครดิต
(บัตรใหม่ที่ต้องการใช้ชำระค่าบริการรายเดือนในเดือนถัดไป)
(พิมพ์เฉพาะตัวเลข 16 หลัก)*